doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

docent – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.35
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3694
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Filip Černoch, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU
Funkce na pracovišti
 • Docent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: doc. v oboru politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 2011: PhDr., Ph.D. v oboru politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 2006: Mgr. v oboru politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • Od 2018 docent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU
Pedagogická činnost
 • Energetická politika EU. Energy Policy of the EU. Environmentální aspekty energetiky. Environmental Aspects of Energy. Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému. Exploring Energy Security: An Introduction. Introduction to Energy Security: Related Concepts.
Vědeckovýzkumná činnost
 • • Principal investigator of the research grant “Exploring and explaining participation in local opposition: case of brown coal mining in Horní Jiřetín”, GACR, 2017-2020 (Junion GACR). • Co-applicant of research grant “Integrace trhů se zemním plynem v rámci regionu V4: současný stav a výhled”, Technology Agency of the Czech Republic, 2016. • Principal investigator of the research grant “Impacts of the Energiewende on the energy security of Czech republic and Poland”, Czech-Polish Forum, 2016. • Co-operation on the grant proposed by Slovak Foreign Policy Association “Building Capacities for Energy Sector Reform: Sharing V4 Experience with Ukraine”, International Visegrad Fund, 2015-2016. • Principal investigator of the research grant „Diversity of gas supplies as a key precondition for the effective V4 gas market“, International Visegrad Fund, 2014. • Co-investigator of the grant “Carbon Capture & Storage – Sharing Knowledge and Experience, Norwegian Funds, 2014-2016. • Principal investigator of the research grant „Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR“, Technology Agency of the Czech Republic, 2013. • Co-investigator of research grant “Energetická infrastruktura a její vliv na energetickou bezpečnost”, Grant Agency of Masaryk University, 2013-2015. • Co-investigator of research grant „Břidličný plyn: nová oblast česko-polské spolupráce“, Czech-Polish Forum, 2012. • Co-investigator of OPVK project „Innovation for Education on the Department of International Relations and European Studies“, Ministry of Education, Youth and Sports, 2011-2014. • Co-investigator of research grant „Unconventional Sources of Natural Gas – Potential and Possible Outcomes for the CEE Region“, Ministry of Foreign Affairs of the CR 2011. • Co-investigator of research grant „Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for Czech and Polish Republic“, Czech-Polish Forum, 2011. • Co-investigator of research grant „Russia´s Activity in the Countries Exporting the LNG“, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2010. • Principal investigator of the research grant „Energy security of the Czech Republic and a Future of Energy Policy of the EU“, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2010. • Principal investigator of the research grant „Czech-Polish Energy Co-operation – Advocacy of Common Interests in the EU“, Czech-Polish Forum, 2010. • Principal investigator of the research grant „Research of the National Populism and Nationalism in the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia“, Visegrad Fund 2010. • Co-investigator of research grant "LNG: an Alternative to the Russia´s Supply of Natural Gas to the EU?“, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2008.
Akademické stáže
 • 2020-2021 - Fulbright Scholar Program - Dartmouth College (The Arthur L. Irving Institute for Energy and Society), New Hampshire, USA.
Vybrané publikace
 • OSIČKA, Jan, Filip ČERNOCH, Veronika ZAPLETALOVÁ a Lukáš LEHOTSKÝ. Too good to be true : Sugarcoating nuclear energy in the Czech national energy strategy. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 72, February, s. 1-7. ISSN 2214-6296. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2020.101865. URL info
 • OCELÍK, Petr, Lukáš LEHOTSKÝ a Filip ČERNOCH. Beyond our backyard : Social networks, differential participation, and local opposition to coal mining in Europe. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 72, February, s. 1-11. ISSN 2214-6296. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2020.101862. URL info
 • OSIČKA, Jan, Filip ČERNOCH, Lukáš LEHOTSKÝ, Colin KIMBRELL a Veronika ZAPLETALOVÁ. Ready to React : Contextualizing the Visegrad Group’s Energy Cooperation. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 28, č. 1, s. 59-84. ISSN 1211-3247. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PC2021-1-59. URL info
 • ČERNOCH, Filip, Jan OSIČKA a Sebastián MARIŇÁK. The “coal villain” of the European Union? Path dependence, profiteering and the role of the Energetický a průmyslový holding (EPH) company in the energy transition. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 76, July, s. 1-10. ISSN 2214-6296. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2021.102066. URL info
 • ČERNOCH, Filip, Lukáš LEHOTSKÝ, Petr OCELÍK a Jan OSIČKA. Exploring and explaining participation in local opposition : brown coal mining in Horní Jiřetín. Online. 2. doplň. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 128 s. ISBN 978-80-210-9906-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9906-2021. Čítárna Munispace info
 • OSIČKA, Jan, Jörg KEMMERZELL, Maksymilian ZOLL, Lukáš LEHOTSKÝ, Filip ČERNOCH a Michèle KNODT. What's next for the European coal heartland? Exploring the future of coal as presented in German, Polish and Czech press. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 61, March, s. 1-27. ISSN 2214-6296. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2019.101316. článek - open access info
 • LEHOTSKÝ, Lukáš, Filip ČERNOCH, Jan OSIČKA a Petr OCELÍK. When climate change is missing : Media discourse on coal mining in the Czech Republic. Energy Policy. Oxford: Elsevier, 2019, roč. 129, June, s. 774-786. ISSN 0301-4215. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2019.02.065. URL info
 • ČERNOCH, Filip, Lukáš LEHOTSKÝ, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA a Žaneta VENCOUROVÁ. Anti-fossil frames : Examining narratives of the opposition to brown coal mining in the Czech Republic. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 54, August, s. 140-149. ISSN 2214-6296. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2019.04.011. článek info
 • ČERNOCH, Filip a Lukáš LEHOTSKÝ. Czech Republic can't decide its position over coal. Coal International. Tuxford: Tradelink Publications, 2019, roč. 267, č. 4, s. 26-33. ISSN 1357-6941. URL info
 • OSIČKA, Jan, Veronika ZAPLETALOVÁ, Filip ČERNOCH a Tomáš VLČEK. Energy Governance in the Czech Republic. Online. In Michèle Knodt; Jörg Kemmerzell. Handbook of Energy Governance in Europe. 1st. ed. Cham: Springer, 2019, s. 1-30. ISBN 978-3-319-73526-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-73526-9_6-1. URL info
 • VLČEK, Tomáš, Ľubica BODIŠOVÁ, Patrícia BRHLÍKOVÁ, Filip ČERNOCH, Jana ČERVINKOVÁ, Gabriela PROKOPOVÁ, Tereza STAŠÁKOVÁ, Eliška TRMALOVÁ, Veronika ZAPLETALOVÁ a Petra BENDLOVÁ. The Energy Sector and Energy Policy of the Czech Republic. Online. 2nd revised edition. Brno: Masaryk University Press, 2019, 172 s. ISBN 978-80-210-9352-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9352-2019. URL info
 • ČERNOCH, Filip, Lukáš LEHOTSKÝ, Petr OCELÍK a Jan OSIČKA. Exploring and explaining participation in local opposition : brown coal mining in Horní Jiřetín. Online. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 64 s. ISBN 978-80-210-9501-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9501-2019. book - open access info
 • OSIČKA, Jan, Lukáš LEHOTSKÝ, Veronika ZAPLETALOVÁ, Filip ČERNOCH a Břetislav DANČÁK. Natural gas market integration in the Visegrad 4 region : An example to follow or to avoid? Energy Policy. Oxford: Elsevier Science, 2018, roč. 112, January, s. 184-197. ISSN 0301-4215. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2017.10.018. URL info
 • OSIČKA, Jan a Filip ČERNOCH. Anatomy of a black sheep : The roots of the Czech Republic’s pro-nuclear energy policy. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 27, May, s. 9-13. ISSN 2214-6296. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2017.02.006. URL info
 • ČERNOCH, Filip, Robert ACH-HÜBNER, Veronika JURČOVÁ a Yuliya BORSHCHEVSKA. Energiewende : and the Energy Security of the Czech Republic and Poland. Online. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2017, 124 s. ISBN 978-80-210-8533-6. URL info
 • OCELÍK, Petr, Jan OSIČKA, Veronika ZAPLETALOVÁ, Filip ČERNOCH a Břetislav DANČÁK. Local opposition and acceptance of a deep geological repository of radioactive waste in the Czech Republic : A frame analysis. Energy Policy. London: Elsevier, 2017, roč. 105, June, s. 458-466. ISSN 0301-4215. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.025. Science Direct info
 • ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK a Jan OSIČKA. Energiewende: Současný stav, budoucí vývoj a důsledky pro ČR. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 121 s. ISBN 978-80-210-7905-2. URL info
 • ČERNOCH, Filip, Vladimír HANDL, Vladan HODULÁK, Oldřich KRPEC, Petr OCELÍK, William E. PATERSON, Elza TULMETS a Michal VÍT. Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR. Neuveden: Neuveden, 2013, 140 s. info
 • ČERNOCH, Filip a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energetická politika Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 156 s. ISBN 978-80-210-6073-9. info
 • OCELÍK, Petr a Filip ČERNOCH. Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 118 s. ISBN 978-80-210-6081-4. info
 • ČERNOCH, Filip. Blaski i cienie promowania polityki energetycznej w Unii Europejskiej. In Ondřej Krutílek, Artur Wołek. Bezplodny sojuz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej. Krakow-Brno: Osrodek Mysli Politycznej a Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 195 - 203. Studia i analizy 14. ISBN 978-83-62628-18-6. info
 • ČERNOCH, Filip a Petr OCELÍK. Czech-Polish Co-operation in the Field of Energy: The Potential of LNG for Energy Security in Central Europe. In Poland and Czech Republic - Fields of Cooperation. Warszawa: Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2010, s. 41-58. ISBN 978-83-88216-54-1. URL info

4. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.