prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2007
Datum ukončení řízení 1. 10. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Political Activism in the Czech Republic
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (UK - Filozofická fakulta)
prof. Laszlo Bruszt (European University Institute)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (Uppsala University, Department of Government)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 4. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (UK - Filozofická fakulta)
doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. (UK - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2008
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Sociologický ústav, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 24. 5. 2018
Datum ukončení řízení 15. 12. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 2. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. Jiří Kabele, CSc. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (CEVRO Institut, o.p.s.)
prof. JUDr. Jiří Přibáň, Ph.D., DrSc. (Cardiff Law School, Cardiff University, Wales)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 2. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.