prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ondřej Císař
Pracoviště
 • Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: habilitace pro obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
 • 2003: Ph.D. - Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
 • 2003: PhDr. - Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
 • 2001: M.Phil. - Katedra politologie Středoevropské univerzity, Budapešť
 • 2000: M.A. - Katedra politologie Středoevropské univerzity, Budapešť
 • 1999: Mgr. – Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
 • 1997: Ing. – Katedra veřejné ekonomiky a regionálního rozvoje Ekonomické fakulty Technické univerzity, Ostrava
Přehled zaměstnání
 • 2009 – : šéfredaktor českého vydání Sociologického časopisu, Sociologický ústav, Praha
 • 2008 - : docent Katedry politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
 • 2003 – 2008: odborný asistent Katedry politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
 • 2005 – : akademický výzkumný pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
 • 2007 – 2008: šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
 • 2002 – 2003: asistent Katedry politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Pedagogická činnost
 • sociální hnutí a politická mobilizace
 • transnacionální vztahy, evropeizace, globalizace
 • politická teorie a filosofie
 • metodologie společenských věd
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2011 - 2014: Kolektivní jednání a protest ve středovýchodní Evropě (Grantová Agentura ČR, GAP404/11/0462)
 • 2009 - 2012: Processes Influencing Democratic Ownership and Participation (European Commission, Seventh Framework Programme)
 • 2007 - 2011: Organizované zájmy a sociální hnutí (Institut pro srovnávací politologický výzkum, FSS MU)
 • 2006 - 2007: Mechanisms of Internationalization in Central Eastern Europe: Transnational Dimensions of Social Movements, Nongovernmental Organizations, and Public Interest Groups in the Enlarged Europe (Fulbrightova komise)
 • 2005 - 2007: Politická teorie sociálních hnutí (Grantová Agentura ČR, GA ČR 407/05/P051)
 • 2002 - 2003: Strategies for Using Information Technologies for Curbing Public-Sector Corruption: The Case of the Czech Republic (Open Society Institute, Budapešť)
 • 2003: Politická teorie nových sociálních hnutí (Vzdělávací nadace Jana Husa, HESP 0215)
Akademické stáže
 • 11/2010 - 2/2011: University of California, Irvine (Associate Researcher)
 • 9/2006 - 6/2007: Columbia University, New York (Fulbright Fellow)
 • 3/2002 – 2/2003: Open Society Institute, Budapest (International Policy Fellow)
Universitní aktivity
 • 2006: předseda Akademického senátu FSS MU
 • 2003 - 2006: člen Akademického senátu FSS MU
Členství v organizacích
 • American Political Science Association
 • International Political Science Association
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2007 - 2008: šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
 • 2003 - 2006: šéfredaktor Politologického časopisu, Mezinárodní politologický ústav MU
Vybrané publikace
 • CÍSAŘ, Ondřej. The Diffusion of Public Interest Mobilization: A Historical Sociology View on the Advocates without Members in the Post-Communist Czech Republic. East European Politics. UK: Taylor and Francis, 2013, roč. 29, č. 1, s. 69-82. ISSN 2159-9165. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/21599165.2013.766171. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Martin KOUBEK. Include ‘em all?: Culture, politics and a local hardcore/punk scene in the Czech Republic. Poetics : journal of empirical research on literature, the media and the arts. Amsterdam: North-Holland, 2012, roč. 40, č. 1, s. 1–21. ISSN 0304-422X. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. The Europeanization of social movements in the Czech Republic: The EU and local womens groups. Communist and Post-Communist Studies. Los Angeles: Elsevier, 2010, roč. 43, č. 2, s. 209-219. ISSN 0967-067X. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Externally Sponsored Contention: The Channelling of Environmental Movement Organisations in the Czech Republic after the Fall of Communism. Environmental Politics. London: Routledge, 2010, roč. 19, č. 5, s. 736-755. ISSN 0964-4016. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09644016.2010.508305. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej. The Diversity of Forms: Social Movements and Political Mobilization in the Czech Republic after 1989. Transition. Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 2009, roč. 49, č. 1, s. 33-46. ISSN 0779-3812. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Internationalization of Social Movements in the Czech Republic: The Case of the Anti-Temelín Campaign. Polish Sociological Review. Warszawa: Polish Sociological Association, 2008, neuveden, č. 1, s. 89-102. ISSN 1231-1413. info
 • BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2008, 559 s. mimo edice. ISBN 978-80-7367-094-8. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 187 s. Politologická řada, sv. č. 28. ISBN 978-80-7325-168-0. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Between the National and Supranational? Transnational Political Activism, Conflict, and Cooperation in the Integrated Europe. Contemporary European Studies. Olomouc: Palacký University, 2007, roč. 2, č. 1, s. 21-36. ISSN 1802-4289. info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Petr TOMÁŠ. Party Funding in the Czech Republic. In SMILOV, Daniel a Jurij TOPLAK. Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period. Aldershot: Ashgate Publishing, 2007, s. 71-89. Politics and International Relations. ISBN 978-0-7546-7046-9. info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Popelka na cestě do Bruselu: České skupiny prosazující rovnost mezi ženami a muži a Evropská unie. Sociální studia. Brno: FSS MU, 2007, neuveden, č. 3, s. 107-120, 13 s. ISSN 1214-813X. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Koncepce mezinárodní spravedlnosti v komparativní perspektivě: realismus, liberalismus a marxismus. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, roč. 13, č. 1, s. 55-76. ISSN 1211-3247. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Epistemologie a "objektivita" sociálně-vědného poznání. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 41, spec. č., s. 32-37. ISSN 0323-1844. info
 • BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Levice v postrevoluční době: Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, 210 s. Edice politika a společnost; sv. č. 5. ISBN 8073250330. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Transnacionální politické sítě: Jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004, 181 s. Monografie, sv. č. 11. ISBN 8021035919. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. The Transnationalisation of Political Conflict: Beyond Rationalism and Constructivism. Journal of International Relations and Development. Ljubljana: Uni. of Ljubljana, Faculty of Soc. Sci., 2003, roč. 6, č. 1, s. 6-22. ISSN 1408-6980. info

10. 4. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.