doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

docentka – Katedra sociologie


kancelář: 3.67
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6164
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 12. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Lesbické rodiny: neheterosexuální partnerství a rodičovství v pozdně moderní společnosti
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (UK - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Gerlinda Šmausová (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Dušan Šimek (UP - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (UK - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. (Fakulta sociálních věd UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 11. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.