doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

docentka – Katedra sociologie


kancelář: 3.67
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6164
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. narozená 28.5. 1974
Pracoviště
 • katedra sociologie
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova univerzita
  Joštova 10
  Brno 602 00
  telefon: +420 5 49 49 61 64
  fax: +420 5 49 49 19 20
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Doc. (2010) Masarykova Univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, obor sociologie
 • PhDr., Ph. D. (2004) Masarykova Univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, katedra sociologie "Spoutaná Rozkoš aneb reprodukce genderové struktury a heteronormativity ve vězeňských subkulturách žen
 • Mgr (1999) Masarykova Univerzita Brno, Škola sociálních studií, katedra sociologie Subkultura homosexuálů v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2015 - docentka na katedře sociologie, FSS MU, Brno
 • 2010 - 2015 docentka a vedoucí oboru genderových studií, FSS MU, Brno
 • 2004 - odborná asistentka na katedře sociologie, obor genderová studia, FSS MU, Brno
 • 2005 - výzkumná pracovnice Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS), tým: Sociální reprodukce exkluze, inkluze, koheze
 • 2003 - 2006 Akademie Iuris, Brno, výuka sociologie
 • 2002 - 2005 Evangelická akademie, výuka sociologie
 • 2002 - 2004 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, katedra designu Zlín, výuka sociologie
Pedagogická činnost
 • Etnografie a rozumějící rozhovor
 • Metodologie kvalitativního výzkumu
 • Metodologický seminář
 • Sociologické teorie genderu
 • Úvod do kriminologie
 • Deviace, sexualita, gender
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2022 -Phenomenological and ethnographic research in Road Accident/Violence Events
 • 2012-2015 Paměť romských dělníků, Ministerstvo kultury
 • 2008 - 2010 GAČR: Lesické rodiny: partenrství a rodičovství v pozdně moderní společnosti,
 • 2006 spoluřešitelka GAČR: Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy
 • 2005 GAČR postdoktorský projekt: Vězení jako genderovaná instituce
 • 2003-2004 spoluřešitelka projektů na zavedení bakalářského studijního oboru Gender studia do kurikula FSS MU
 • 2004 projekt Alternativní rodinné modely: rodiny gay otců a lesbických matek, MLADĚRO [Mládež, děti, rodina] výzkumný záměr, Fakulta sociálních studií, MU Brno
 • 2003 projekt Pseudorodiny v ženské věznici, MLADĚRO [Mládež, děti, rodina] výzkumný záměr, Fakulta sociálních studií, MU Brno
Akademické stáže
 • 2023 University of Akureyri, Iceland, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2023 University of Latvia, Riga, Latvia, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2022 Yerevan state university, Yerevan, Armenia, Erasmus ICM
 • 2022 University of Latvia, Riga, Latvia, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2021 V. N. Karazin Kharkiv National University, Charkov, Ukrajina, Erasmus ICM
 • 2019 University of Bremen, BIGSSS - Bremen International Graduate School of Social Sciences Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2018 Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, project MUNI 4.0, training
 • 2017 University of Ljubljana, Faculty of Arts, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2016 University of Ljubljana, Faculty of Arts, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2013 University of California, Berkeley, Fulbright Masaryk scholarship
 • 2005 Centre of Criminology, University of Toronto, Canada
 • 2004 Harvard University, Boston, USA, field and library research, project: Alternative families: the families of gays and lesbians
 • 2004 Curricullum Resource Center, Gender studies session, Středoevropská univerzita, Budapešť, Maďarsko
 • 2001 Centre for Russian and East European Studies, University of Toronto, Canada
 • 2001 Summer Research Institute at the Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Bloomington, Indiana, USA
 • 1998 Lillehammer College, Norsko
Vystoupení na konferencích (od roku 2015)
 • 2023 Ethnography and qualitative research, University of Trento, Hard to get and hard to please: access to work organizations and their members
 • 2022 Pozvaná přednáška. Slovenský akademie věd. příspěvek: Vztah dělníků ke mzdě: kultura smíření.
 • 2021 IV Congress of the Sociological Association of Ukraine, V. N. Karazin Kharkiv National University, Charkov, Ukrajina, paper: Class inequalities in the Czech Republic
 • ČSS 2021: sociologické reflexe, FSS, MU, příspěvek: Dělnická třída v ČR
 • 2019 Stráž pod Ralskem, Akademie Vězeňské služby ČR, zvaná přednáška: Vězení, gender, nerovnost
 • 2018 Hradec Králové, Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018), příspěvek: Kdo (ne)jsou dnešní dělníci?
 • 2018 Olomouc, 8. sociologická konference, Společnost a moderní technologie, příspěvek: Jsou dělníci obyčejní lidé?
 • 2015, European Sociological Association conference, Prague, příspěvek: Working Class in Precarious Times (the Czech Republic Case)
 • 2015 Česko slovenské sociologické dny, Bratislava, Sociologický ústav, příspěvek: Sociologie třídy a dělnictví
 • 2015 pozvaná přednáška, Does it make sense to speak about lesbian and gay families? In 29th Congress of the European Federation of the Psychology Student's Associations, Srní, Czech Republic.
Vystoupení na konferencích (do roku 2006)
 • 2013, Working class in the Czech Republic. In University of California, Berkeley, Culture and History of East Central Europe Working Group.
 • Nedbálková, K. 2012. "Working class families in the Czech Republic: real, wanted and sentenced to failure." Paper at the conference The Politics of Location Revisited. 8th European Feminist Research Conference, Central European University, Budapest.
 • Nedbálková, K. 2011. "Dělnická rodina." [Working Class Family.] Paper at the conference Feministická studia na hranici. FSS MU, Brno.
 • Nedbálková, K. 2011. "Dělnická rodina a metodologická výzvy sociálně vědního výzkumu." [Working Class Family and the Methodological Challenge in the Social Science Research.] SÚ SAV, Bratislava
 • Nedbálková, K. 2011. "Homophobia in schools in the Czech Republic." Příspěvek přednesený na konferenci Homophobia in schools. University of Ljubljana, Ljubljana.
 • Nedbálková, K. 2010. "Methodology dilemmas in researching families." Příspěvek přednesený na konferenci Multiple Modernities of Same-Sex Sexuality in Nigeria. National University of Ireland, Maynooth. Maynooth, Irsko.
 • Nedbálková, K. 2009. "Re/searching lesbian families in the Czech Republic." Příspěvek přednesený na konferenci 9th Conference of the European sociological associtation ESA2009. Lisabon, Portugalsko.
 • Nedbálková, K. 2009. "The gay and lesbian families in the Czech Republic." Příspěvek přednesený na Univerity of California, Davis, USA.
 • Nedbálková, K. 2009. "Česká sexuologická škola perspektivou sociologie." [Czech Sexology from a Sociological Perspective.] Příspěvek přednesený na Celostátní studentské konferenci ČASP. Univerzita Palackého, Olomouc. 2009.
 • Nedbálková, K. 2008. "Lesbické rodiny: konceptuální a metodologické otázky výzkumu." [Lesbian Families: Concept and Methodology in Research.] Příspěvek přednesený na konferenci Reprodukce nebo intimita? Fakulta sociálních studií, MU, Brno.
 • 2006 Pozvání k přednášce na 14. celostátní konferenci České asociace pedagogického výzkumu, Západočeská univerzita v Plzni, příspěvek: Etnografický výzkum ve vězení
 • 2006 pracovní konference časopisu Biograf, příspěvek: Soukromá disciplinace veřejných toalet
 • 2006 Pozvání k přednášce na zahraniční konferenci 20Th Annual EFPSA Congress , Špindlerův Mlýn, příspěvek: Lesbian families: radical or typical?
 • 2005 Intimate/sexual citizenship: everyday life of gays and lesbians, Lublaň, Slovinsko, příspěvek: Traditional or subversive? Gay and lesbian families in the Czech Republic
 • 2005 Two is not enough for gender (e)quality, Zagreb, Chorvatsko, příspěvek: Gender of prison/the prison of gender
 • 2005 Invited lecture: The gendered character of crime and imprisonment, University of California, Davis, USA
 • 2005 What works with women offenders: A cross-national dialogue about effective responses to female offenders, příspěvek: The Womens Prisons in the Czech Republic, Prato, Itálie
 • 2005 Pracovní konference časopisu Biograf, Borek u Suchomast, příspěvek: Česká sexuologická škola a její sociologická interpretace
 • 2005 Bohnické sexuologické dny, Praha, příspěvek: Rodiny lesbických matek
 • 2004 mezinárodní konference Ženy a delikvence, Právnická fakulta MU, Brno, příspěvek: Kriminalita a uvěznění z genderové perspektivy
 • 2004 (Re)Working Conditions: Queer/Feminist Perspectives of Resistance Against Precarious Work, Hamburg, příspěvek "Prison as a gendered institution"
 • 2004 Psychologické dny, Univerzita Palackého, Olomouc, příspěvky "Gay a lesbické rodiny", "Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách žen"
 • 2004 Europe without homophobia: queerin(g) communities, Wroclaw, příspěvek "Gay and lesbian subulture in the Czech Republic"
 • 2004 Sféry ženy, Bánská Bystrica, příspěvek "Vězení jako genderovaná instituce"
 • 2004 Česko-slovenské sociologické dny, Praha, příspěvek "Gay a lesbické rodiny"
 • 2004 Gender Kolleg der Universität Wien, přednáška: "Gay and lesbian identites in tranformation" v rámci přednáškového cyklu "Brüche - Geschlecht - Gesselschaft: Transformationen von Geschlechterverhältnissen"
 • 2003 Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, Velké Karlovice příspěvek Kriminalita žen a vězeňské subkultury
 • 2003 Biokonference, Borek u Suchomast, příspěvek: Diferenciace genderových rolí v lesbických partnerstvích žen ve vězení
 • 2003 Národní kontaktní centrum ženy a věda, Praha, příspěvek Heteronormativita subkultur v ženské věznici
 • 2003 konference výzkumných týmů záměru MLADĚRO, Medlov příspěvek: Lesbická partnerství žen ve vězení a jejich genderová struktura
 • 2003 Peace Institute, Lubljana, Participation Opportunities: Perspectives for Inclusion of Marginalized Groups, příspěvek The Changing Space of the Gay and Lesbian Community in the Czech Republic
 • 2002 Kvalitativní výzkum v psychologii, sociologii a pedagogice, Pedagogická fakulta MU, Brno příspěvek Etnografie výzkumu ženské věznice
 • 2001 Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Bloomington, Indiana, USA, příspěvek: Anonymus sex/public space
Členství v radách
 • - členka programové rady Sociology a Cultural Sociology, FSS MU
 • - členka společná programová rada ( bcl a mgr Sociologie), FSS MU
 • - členka Panelu pro rovné příležitosti MU, Brno
 • - členka oborové rady sociologie FSV UK, Praha
 • - členka oborové rady Sociologie UP, Olomouc
 • - členka Vědecké rady UP v Olomouci (od r. 2021)
 • - Hodnotitelka NAÚ pro oblast vzdělávání sociologie (od r. 2017)
 • - NAÚ, členka stálé komisi pro oblast vzdělávání Sociologie (od r. 2021)
Publikace
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Poslední Baťova továrna v Evropě: nerovnosti a dělnictví v současném Česku, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. 2022. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tichá dřina : dělnictví a třída v továrně Baťa. 1. vyd. Praha: Display, 2021, 289 s. ISBN 978-80-907883-1-2. URL info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Sociologie třídy a dělnictví. Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2018, roč. 50, č. 1, s. 57-77. ISSN 0049-1225. článek info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Nerovnost a kriminalita. Proč bohatí bohatnou a chudí končí ve vězení. In Celorepublikové instrukčně metodické zaměstnání polisistů ČR, Zařízení MVČR, Hotel Solenice. 2017. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Láska ve vězení: vězení lásky. In 13. celostátní konference České asociace studentů psychologie. 2016. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Idle Ally: LGBT Community in the Czech Republic. In Jusová, I., Šiklová, J. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. Neuveden: Indiana University Press, 2016, s. 205-221. ISBN 978-0-253-02193-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako domov? In ERA 21, O architektuře víc! 2016. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Sociologie bez studia třídních nerovností? In FSV, UK Praha, Sociologické večery. 2016. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Když se věda plete s vírou. Rodinné listy. Wolters Kluwer, 2016, roč. 5, č. 11, s. 32-34. ISSN 1805-0824. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Malé velké téma: Veřejné toalety. Biograf. 2016, roč. 2016, 63-64, s. 73-78. ISSN 1211-5770. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Does it make sense to speak about lesbian and gay families? In 29th Congress of the European Federation of the Psychology Student's Associations, Srní, Czech Republic. 2015. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Třída a dělnictví v ČR. In 25 rokov sociologickej rozmanitosti (Siedme slovenské a české sociologické dni). 2015. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Working Class in Precarious Times (the Czech Republic Case). In European Sociological Association Conference, Prague. 2015. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ, Petr KUBALA, Adam STAVENÍK, Katarína SLEZÁKOVÁ a Václav WALACH. Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers. Brno: CDK, 2015, 266 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-389-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. On the Research Question. In Nedbálková, K., Sidiropulu Janků, K. DOING RESEARCH, MAKING SCIENCE: THE MEMORY OF ROMA WORKERS. Brno: CDK, 2015, s. 55-74. Sociology series. ISBN 978-80-7325-389-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Ethnography, Fieldnotes, and Interviews. In Nedbálková, K., Sidiropulu Janků, K. (eds.). DOING RESEARCH, MAKING SCIENCE: THE MEMORY OF ROMA WORKERS. Brno: CDK, 2015, s. 75-98. Sociology series. ISBN 978-80-7325-389-9. URL info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Working class in the Czech Republic. In University of California, Berkeley, Culture and History of East Central Europe Working Group. 2013. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tak daleko tak blízko: dělnická třída v ČR. Sociální studia. Brno, 2012, roč. 9, č. 3, s. 85-100. ISSN 1214-813X. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Community at the Backstage: Gays and Lesbians in the Czech Republic. In Taylor, Y., Addison, M. Queer Presences and Absences. London: Palgrave Macmillan, 2012, s. 31-50. Queer Presences and Absences. ISBN 0-230-00871-2. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti. Praha: SLON, 2011, 120 s. Studie. ISBN 978-80-7419-041-4. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Významné nebo bezvýznamné toalety. Biograf. 2010, roč. 50, č. 1, s. 65-67. ISSN 1211-5770. info
 • POLÁŠKOVÁ, Eva a Kateřina NEDBÁLKOVÁ. Czech Republic. In The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide. USA: Greenwood Press, 2009, s. 101-110. vol 2. ISBN 0-313-34231-8. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Řád veřejných toalet aneb Píšu pro sociologii ne pro svoji zábavu. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2009, roč. 49, č. 2, s. 2-21, 19 s. ISSN 1211-5770. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007, s. 112-125, 13 s. Portál. ISBN 978-80-7367-313-0. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The Changing Space of Gay and Lesbian Community in the Czech Republic. In Beyond The Pink Curtain. Everyday Life of LGBT in Eastern Europe. Ljubljana: Peace Institute, 2007, s. 57-71, 14 s. Politike Symposium series. ISBN 978-961-6455-45-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Wahre Lesben, Fake Lesben und die Arbeit an der Beziehung. In Sexuell arbeiten - eine queere Perspektive auf Arbeit und prekäres Leben. Berlin: b_books, 2007, s. 289-299. sexuell arbeiten. ISBN 3-933557-65-8. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The prison of gender: the gender of prison. In Transgressing gender: two is not enough for gender (e)quality. The conference collection. Zagreb: Ženska soba & CESI., 2006, s. 83-98, 15 s. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězeňství z genderové perspektivy. Praha: Open Society Fund, 2006, 6 s. Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etnografický výzkum ve vězení. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 1-19. ISBN 80-7043-483-X. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Praha: SLON, 2006, 189 s. Gender sondy. ISBN 80-86429-65-2. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Disciplinace veřejných toalet. Živel. Praha, 2006, roč. 2006, č. 28, s. 36-39. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina a Eva POLÁŠKOVÁ. Gay a lesbické rodiny. In Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005, s. 120-131, 11 s. ISBN 80-244-1059-1. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda. In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005, s. 126-141, 15 s. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Lesbické rodiny: mezi stereotypem a autenticitou. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2005, roč. 38, č. 38, s. 31 - 44, 13 s. ISSN 1211-5770. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Gender vězení. In Sféry ženy. Banská Bystrica: Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, SÚAV ČR, 2004, s. 115-122, 7 s. ISBN 80-8055-999-6. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2003, roč. 39, č. 4, s. 469-486, 17 s. ISSN 0038-0288. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako čas a prostor mužů. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 42-43. ISSN 1213-6212. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Proměny veřejného prostoru gay a lesbické subkultury. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 73-90, 17 s. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Partnerství ve vzeských subkulturách aneb spoutaná Rozkoš. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003, s. 223-249, 26 s. ISBN 80-86598-61-6. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. JIná vězení? Brno: Sedmá generace, 2002, 3 s. 9/5. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Alternativní rodinné modely aneb Rodiny lesbických matek a gay otců. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002, s. 96-103. ISBN 80-903228-0-8. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateina. Subkultura homosexuál v Brn. Sociologický asopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2000, roč. 36, č. 3, s. 317-332, 15 s. ISSN 0038-0288. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Motivace pro vegetariánství. Brno: Sociální studia, 1997, 2 s. G39. ISBN 8021017058. info

1. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.