Sociální politika vstřícná k zaměstnanosti? Česká republika v období krize – politický diskurs a realita

Autoři

RÁKOCZYOVÁ Miroslava HORÁKOVÁ Markéta

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V následujícím textu se zaměřujeme na analýzu vybraných aspektů sociální politiky, zejména pak politiky trhu práce v ČR v letech 2008–2012 s cílem identifikovat, zda se v uvedeném období tato politika přibližuje více modelu vstřícnému k zaměstnanosti, nebo zda se v ní projevují spíše prvky typické pro model vnucené účasti na pracovním trhu. Nejprve analyzujeme programová prohlášení vlády ČR, které odhaluje záměry vlády v oblasti veřejné a sociální politiky. Následně provádíme analýzu diskursu, kterým byly na počátku roku 2012 tyto záměry svými tvůrci mediálně legitimovány. Charakter změn v sociální politice, které se dotkly pracovního trhu, a jejich „životaschopnost“ jsou rozebírány ve třetí části této kapitoly. Zajímají nás převážně změny, které jsou patrné v podobě obou složek politiky zaměstnanosti – tedy v opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti a také v systému kompenzace příjmu v době nezaměstnanosti. Dále zařazujeme oblast harmonizace pracovních a rodičovských rolí, která přispívá k růstu zaměstnanosti při současném zohlednění podpory sociálního začleňování pracovníků. V závěru diskutujeme celková zjištění a ověřujeme, zda a do jaké míry naplňuje sociální politika v ČR klíčová kritéria modelu zaměřeného na zaměstnanost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.