Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let

Logo poskytovatele
Autoři

HORÁK Pavel

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Předložená kniha představuje evaluační studii lokálního projektu zaměst¬nanosti zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti jeho účastníků z řad zdravotně postižených a osob staršího věku. Ke komplexnímu hodnocení vybraného projektu bylo nutné, abychom se nejprve zabývali samotnou rolí lokálních projektů financovaných z evropských zdrojů v české politice zaměstnanosti v posledních letech (kapitola 1), kon¬ceptem zaměstnatelnosti, umožňujícím empiricky testovat šance pracovní síly nalézt a udržet si vhodné zaměstnání (kapitola 2), zejména pak u rizikových skupin, které se vyznačují vyšší mírou ohrožení na současných trzích práce, kam patří i osoby zdravotně postižené a osoby vyššího věku (kapitola 3), které byly účastníky hodnoceného projektu. Ukázali jsme, že přestože role projektů ESF v české i zahraniční politice v posled¬ních letech sílí a nabývá na stále větší důležitosti, dostupné tuzemské i zahraniční studie ukazují na některé jejich nedostatky, což potvrzujeme i na příkladě námi hodnoceného lokálního projektu. Jde o problémy, které jsou spojovány s procesem tvorby a realizace lokálních projektů zaměstnanosti a které se týkají spolupráce mezi nestátními aktéry realizujícími tyto projekty, administrativy a organizace projektových žádostí, in¬formovanosti a vzdělanosti personálu zajišťujícího výběr účastníků do pro¬jektu, procesu hodnocení projektů, kvality na míru šitých programů a jejich propojenosti s konkrétními pracovní¬mi místy nebo stážemi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.