NORMATIVNÍ A POSTOJOVÝ KONTEXT RODIČOVSKÝCH DRAH

Autoři

CHROMKOVÁ MANEA Beatrice Elena FUČÍK Petr

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V této kapitole doplníme kontext našich předchozích analýz o tři zásadní dimenze. Jednak nás bude zajímat proměna generačních charakteristik rodičovských drah, dále budeme pracovat s odhady ideálního a reálného časování životních událostí u současné mladé generace a nakonec se budeme zabývat postoji a normami spojenými s rodičovstvím a časováním životních událostí. První z našich cílů směřuje k tomu, abychom byli schopni rodičovské dráhy, které jsme popsali v předchozí části knihy, alespoň rámcově porovnat se strukturami zachytitelnými u předchozích generací. Druhý cíl je vlastně totožný, jen obrací pohled k mladším generacím a pracujeme zde s anticipacemi, jejichž interpretace je sice ošidná, ale nikoliv bezcenná. Konečně třetí cíl naplňuje potřebu překročit rámec strukturálních popisů a ptát se na důvody a účely jednání spojeného s časováním rodičovství. Generační charakteristiky časování a anticipace mladé generace tedy analyzujeme v souvislosti s koncepty věkových norem, neboť tvoří východisko pro sledování proměn toho, jak se normy obtiskují do reálného časování a zároveň jak jsou konzistentní či nekonzistentní s očekáváními mladé generace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.