Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM3–5)

Autoři

STRAKA Ondřej CÍGLER Hynek JABŮREK Michal PORTEŠOVÁ Šárka

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM3-5) vyvinul odborný tým z Centra rozvoje nadaných dětí a Katedry psychologie FSS MU. Jde o standardizovanou psychodiagnostickou metodu pro měření matematických schopností v pásmu středního a vyššího nadprůměru u žáků 3.–5. tříd základní školy, po doplnění o další informace (například komplexní intelektové vyšetření) je velmi užitečný při diagnostice mimořádného matematického nadání. Test je k dispozici ve dvou paralelních formách, které mohou být administrovány individuálně nebo skupinově (tužka-papír). Vzhledem k vysoké obtížnosti však není vhodný pro plošné testování celých školních tříd. V příspěvku představíme teoretická východiska testu a nastíníme, v čem se podobá dalším metodám a postupům, obvykle používaným při identifikaci mimořádného nadání, a v čem je naopak v našich podmínkách unikátní. Dále prezentujeme vybrané psychometrické charakteristiky, s důrazem na ty, z nichž vyplývají zjevné a laikům srozumitelné závěry pro diagnostickou práci s testem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.