Komplexní přístup k diagnostice mimořádného nadání s důrazem na zapojení pedagogů

Kód projektu
MUNI/A/1340/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

S ohledem na změny ve školském zákoně a vydání nové vyhlášky č. 27/2016 Sb. dochází od 1. září 2016 k posílení role školy při identifikaci nadaných žáků a taktéž následném zavádění podpůrných opatření pro tyto děti. Z tematické zprávy České školní inspekce z října 2016 současně vyplývá, že velká část mateřský a základních škol s nadanými žáky nijak systematicky nepracuje a nepodílí se na jejich identifikaci. V případě, že školy deklarují své zapojení do systému vyhledávání nadaných žáků, v drtivé většině případů uvádí, že jako hlavní nástroj pro tuto identifikaci používají pedagogické pozorování. Vzhledem k tomu, že z tematické zprávy dále vyplývá, že většina pedagogů nemá v oblasti nadání hlubší odborné znalosti, je otázkou, do jaké míry je taková metoda validní.
Považujeme proto za důležité poskytnout pedagogům ověřené diagnostické nástroje, aby se proces identifikace nadání na školách nejen více rozšířil, ale především zkvalitnil. V rámci projektu tedy budou vytvořeny či ověřeny následující diagnostické metody – 1) skríningový nástroj pro diagnostiku předmatematických schopností u předškoláků s využitím principů dynamické diagnostiky, 2) posuzovací škála EI, která je zaměřena na zjišťování emočních a sociálních charakteristik dítěte, 3) posuzovací škála zaměřená na raný vývoj dítěte vycházející z dříve vytvořené škály PARS, 4) počítačový systém pro diagnostiku intelektových schopností metodou game-based assessment.
Tento projekt si tedy klade dva hlavní cíle, které spolu úzce souvisí. Za prvé posílit roli školy při identifikaci nadání a vytvořit podmínky pro to, aby pedagogové mohli dostát nárokům vyplývajícím z nových změn ve školském zákoně, tedy poskytnout jim kvalitní a psychometricky ověřené diagnostické nástroje. Druhým cílem je všechny tyto metody propojit a vytvořit takový systém, který bude umožňovat komplexní pohled na mimořádně nadané děti tím, že bude kombinovat nejen jednotlivé zdroje informací o žákovi (rodič, učitel, samotné dítě), ale také povahu těchto informací (výkon žáka v různých oblastech, jeho emoční a sociální charakteristiky, dosavadní vývoj atd.).

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.