Mediální konstrukce hrozeb v kontextu politiky sekuritizace a výjimečného stavu

Autoři

TKACZYK Michal

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Mediální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek
Klíčová slova securitization; news media; threat construction
Popis Tato stať se pokouší o teoretickou reflexi role médií z hlediska politiky sekuritizace a vyhlášení výjimečného stavu. Vychází přitom z předpokladu, že za podmínek, kdy veřejnost získává informace o společensky závažných hrozbách a zdrojích rizik hlavně prostřednictvím mediálních obsahů, úspěšnost politiky sekuritizace do velké míry záleží na tom, jak média reagují na bezpečnostní agendu aktérů sekuritizace. Po stručném představení hlavních tezí teorie sekuritizace a identifikaci jejích limitů z hlediska možnosti reflektovat roli médií v procesu politické instrumentalizace hrozeb se pokouším limity dosavadních pokusů překonat pomocí sociologického přístupu ke studiu sekuritizace. V druhé části statě navrhuji konkrétní výzkumnou agendu, tzn. identifikuji konkrétní výzkumná témata, jejichž řešení může přispět k porozumění roli médií v procesu sekuritizace. Stať poukazuje také na implikace teorie sekuritizace pro normativní požadavky na chování médií při pokrývání bezpečnostních agend.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.