Measuring Corruption in Central Europe

Logo poskytovatele
Název česky Měření korupce ve střední Evropě
Autoři

PINKOVÁ Aneta

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Příspěvek upozornil na to, že nepřímé dopady politické korupce (využívání politické korupce jako politického tématu) má často větší dopady na fungování moderních liberálních demokracií než přímé dopady korupce (samotné korupční akty). Nepřímý dopad politické korupce je do značné míry determinován vnámáním úrovně korupce. Veřejné vnímání korupce je zároveň měřena, ale i ovlivňována indikátory a indexy měřícími korupci. Jejich absolutní i relativní výsledky (skóre a ranking) se ale u jednotlivých zemí často výrazně liší. Tento konferenční příspěvek porovnával výsledky různých indikátorů z ČR, Maďarska, Slovenska a Polska po roce 2004 a hledal vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými zeměmi. Analyzovány byly zdroje i metodologie jednotlivých indikátorů a jejich citlivost vůči krátkodobým fluktuacím veřejného mínění např. v důsledku korupčních skandálů nebo důrazu na téma korupce ze strany politických stran.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.