Informace o projektu
Distributivní politika ve střední Evropě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-16928S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt si klade otázku, jakým způsobem dochází k distribuci veřejných zdrojů v programech zaměřených na konkrétní příjemce, jako jsou nejrůznější typy dotačních programů. Projekt se zaměřuje jednak na to, jaké faktory ovlivňují rozhodování v procesu rozdělování dotací na politicko-administrativní úrovni a také na to, zda a jak distribuce zdrojů z dotačních programů ovlivňuje volební výsledky. Hlavními tématy, která budou zkoumána jsou jednak vliv stranické příslušnosti žadatelů a rozhodujících aktérů, ale také zda si tito aktéři snaží pomocí dotací zajistit volební podporu v určitých regionech, zda je tento postup při snaze o znovuzvolení efektivní a to, jakými rysy se vyznačují regiony, do kterých jsou dotace alokovány, vzhledem k volební podpoře politických stran. Projekt si klade za cíl zjistit, jaké jsou strategie politických aktérů v distributivní politice vzhledem k volebnímu cyklu. Problematiku distributivní politiky projekt pojímá komparativně v rámci středoevropského regionu s důrazem na kontextuální faktory, jež mohou ovlivňovat způsob distribuce veřejných zdrojů v jednotlivých zemích. Těmito faktory mohou být například tradice demokratického vládnutí, klientelismus či praxe koaličního vládnutí.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.