Lobbying Legitimacy in the Czech Republic

Logo poskytovatele
Název česky Legitimita lobbování v České republice
Autoři

PINKOVÁ Aneta

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na zodpovězení výzkumné otázky: Jak je vnímána legitimita lobbingu v České republice? Je vnímání legitimity lobbingu odlišné, když lobbuje domácí, resp. zahraniční subjekt? Liší se vnímání legitimity lobbingu v závislosti na charakteru, resp. právní formě lobbujícího subjektu (např. státní podnik, NGO, významný zaměstnavatel)? Text je založen na kvantitativní analýze výsledků dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku populace kombinovaného se survey experimentem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.