Metodika hodnocení socioekonomických dopadů energetické transformace

Logo poskytovatele
Autoři

ČERNÝ Martin KIMMICH Christian BRUCKNER Martin WEINZETTEL Jan ZINDULKOVÁ Kristina PELIKÁN Vojtěch SKALÍK Jan KERSCHNER Christian

Rok publikování 2020
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

www https://www.mpo.cz/cz/energetika/vyzkum-a-vyvoj-v-energetice/resene-dokoncene-projekty-a-jejich-vystupy/ekonomicke-dopady-uplatneni-ruznych-technologii-pri-nizkouhlikove-transformaci-projekt-impactech--259465/
Přiložené soubory
Popis Transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku vyžaduje rozsáhlé technologické a infrastrukturní změny v řadě odvětví a neobejde se bez řady souvisejících sociálních, politických a institucionálních dopadů. Energetický sektor patří mezi největší emitenty emisí skleníkových plynů a jeho dekarbonizace tak představuje jednu z největších výzev s významnými dopady na chod ekonomiky. Metodika si klade za cíl sloužit jako průvodce při modelování dopadů nízkouhlíkové transformace v oblasti energetiky na (1) strukturu zaměstnanosti, resp. poptávku po pracovní síle, na (2) hrubou přidanou hodnotu (HPH) včetně rozlišení jednotlivých složek HPH a na (3) na hrubý domácí produkt (HDP).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.