Informace o projektu
Ekonomické dopady uplatnění různých technologií při nízkouhlíkové transformaci (IMPACTECH)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TK01010208
Období řešení
9/2018 - 8/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku vyžaduje koordinaci budoucího vývoje v různých oblastech ekonomiky – mimo jiné dostupných technologií a infrastruktury. Záměrem našeho výzkumu je vytvořit nástroj na odhalování strukturálních aspektů transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku, a to zvláště ve světle EU energy roadmap a deklarovaného cíle snížit emise skleníkových plynů o 80-95% do roku 2050. Výstup by měl sloužit především k volbě strategických politik a informovat o možnostech strukturálního ekonomického vývoje v průběhu transformace. Výzkum se zaměří na modelování vývoje v několika strategických sektorech, nejvíce navázaných na produkci emisí, jako je produkce elektrické energie či doprava. Klíčové sektory budou vybrány na základě jejich emisní náročnosti a navázání na energetický sektor. Při této analýze budou použita data z World Input-Output Database pro Českou republiku.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.