Software pro měření deduktivního usuzování dětí (Elliot a nečekaní návštěvníci)

Logo poskytovatele
Autoři

JABŮREK Michal PORTEŠOVÁ Šárka STRAKA Ondřej ŤÁPAL Adam NOVÁK Zdeněk BÍZA Martin KOTTMAN Jan PALÍŠEK Petr

Rok publikování 2021
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Popis Software „Elliot“ byl vytvořen za účelem měření deduktivního usuzování posuzovaných osob. V rámci C-H-C teorie inteligence spadá deduktivní usuzování pod širokou schopnost fluidního usuzování, což je schopnost úspěšně řešit nové problémy, které vyžadují logické myšlení. U tohoto konkrétního programu se logické myšlení týká dedukce, tedy vyvozování závěrů na základě sady premis, prostřednictvím operací, které popisuje formální logika (jako je konjunkce, disjunkce, negace atd.). Program využívá tzv. game-based assessment assessment (GBA) přístupu za účelem zvýšení motivace a snížení testové úzkosti u posuzovaných osob: úlohy jsou zarámovány jako počítačová hra, včetně využití herních prvků, jako je příběh, grafika, zvuky na pozadí, body atd. Zde konkrétně je úkolem hráče ubytovat skupinu mimozemšťanů do různých domků, přičemž musí splnit sadu podmínek zobrazených u pravého okraje obrazovky. Software je primárně určen pro identifikaci nadaných dětí, zároveň ale jeho normy pokrývají téměř celý rozsah měřené schopnosti. Tento software je založený na moderních výzkumných poznatcích v oblasti psychologie kognitivních schopností a umožňuje hromadné testování i na potenciálně velmi rozsáhlých populacích dětí, které se realizuje on-line. V českém prostředí jde svojí podstatou o unikátní produkt. Bezprostředně po samotné administraci provede program i vyhodnocení výsledků testované osoby, na základě norem získaných při standardizaci na řádově stovkách dětí v rámci několika krajů České republiky. Pro vyhodnocení výsledků se využívá IRT přístup, v softwaru je za tímto účelem implementován Raschův model. Kromě okamžitého užitku spočívajících v poskytnutí informací o schopnostech dítěte jeho rodičům či pedagogům je program dále napojen na rozsáhlou databázi, což umožňuje získávání, uchování poznatků a jejich další analýzy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.