Potenciál smíšeného módu za krize výběrových šetření : jak motivovat ke spolupráci?

Logo poskytovatele
Autoři

LAKOMÝ Martin

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Pokud má sociologická obec ambici přinášet relevantní poznatky, potřebuje neustále vyvíjet nástroje používané pro sběr dat a přizpůsobovat je změnám v sociálním prostředí. Jednou z ambiciózních inovací v oblasti kvantitativního výzkumu je systematické kombinování různých forem výběrových šetření (osobní, telefonické, elektronické, korespondenční) do tzv. smíšeného módu dotazování. Příspěvek představí nejen základní východiska a principy smíšeného módu (angl. multimode nebo mixed-mode), ale i dílčí výsledky jeho systematického vývoje a testování v rámci sociologického, demografického a marketingového výzkumu. Konkrétně vycházíme z vlastních focus groups a dvou šetření provedených v minulých měsících a testujících proveditelnost kombinace navolávání metodou Náhodného vytáčení čísel, administraci rozsáhlého dotazníku online, a dosběru neinternetových populací tazatelem. Studie připravující půdu pro rozsáhlá dotazování tohoto druhu potvrdila nízkou úspěšnost rekrutace přes telefonní navolávání, která nicméně vede k vyváženému vzorku. Zjistili jsme také důležitost finanční odměny, která může především zvýšit důvěru v průzkum a vnímání jeho důležitost a její výše nehraje významnou roli. Celkově se jako nepostradatelná ukazuje znalost poznatků zahraničního metodologického výzkumu, které zároveň musí být přejímány kriticky s důrazem na testování kulturně-specifických prvků v českém prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.