Informace o projektu
Vývoj multimode sběru dat a zavádění tohoto typu dotazování v oblasti populačního, sociologického a marketingového výzkumu (VýMuS)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000152
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

Výběrové šetření, jako jeden ze stěžejních způsobů sběru dat v rámci kvantitativního výzkumu, čelí v posledních dvou dekádách - v ČR i zahraničí - problému snižující se návratnosti: Působením faktorů, jakými jsou rozmach různých typů anket a výzkumů, proměna životního stylu či obava ze sdílení osobních údajů, dlouhodobě dochází ke snižování ochoty respondentů účastnit se dotazníkových šetření. Za takových podmínek je stále důležitější věnovat zvýšenou pozornost samotnému návrhu výzkumu, který by měl ve výsledku být pro respondenty přístupnější a atraktivnější a tedy zvyšovat účast. Takováto opatření se ovšem mohou výrazně odrazit ve finanční nákladnosti šetření, například skrze nutnost četnějších upomínek, vyšší zátěž tazatelské sítě nebo nasazení vyšších odměn. Hlavním cílem předkládaného projektu je rozvoj takové techiky sběru dat, která se bude vyznačovat jak vyšší návratností, tak nižšími náklady na realizaci a to při zachování sofistikovaného charakteru šetření a vysoké kvality výsledných dat. Zásadním elementem této snahy je tzv. smíšený mód (multimode) sběru dat, jenž by měl, kromě jiného, adekvátně řešit problém nízké návratnosti v rámci specifických (např. typicky obtížně zastihnutelných) skupin a to mj. i snadnějším a méně nákladným sběrem dat v obecné populaci. V jeho rámci je pak pozornost věnována zvláště výhodám a limitům sběru dat online. Obecnějším přínosem projektu je cílené testování efektivity smíšeného módu, jímž v českém kontextu navazujeme na bádání, které v současné době probíhá v zahraničí (např. v rámci velkých mezinárodních šetření jako GGS, SHARE, nebo ESS). Dopadem je pak formulace efektivních postupů při sběru dat online a metodou multimode, které fungují v ČR a lze je dále aplikovat v široké škále šetření.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.