Smíšený sběr dat a další současné trendy v sociologických šetřeních

Logo poskytovatele
Autoři

LAKOMÝ Martin HUBATKOVÁ Barbora

Rok publikování 2021
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis I přes rozmach nových datových zdrojů (big data, sociální sítě atd.) zůstává výběrové šetření jedním z klíčových nástrojů sociálních věd. Tato metoda však již nějaký čas trpí snižující se návratností a zvyšujícími se náklady, což jsou trendy ještě výrazně urychlené pandemií. Do popředí se tedy stále naléhavěji dostává potřeba metodologii výběrových šetření inovovat. Jednou z relevantních inovací je tzv. smíšený mód, tedy kombinace více metod sběru dat (ve smyslu sběru telefonického, osobního, online apod.) pro získání jednoho datového souboru. Postupná implementace smíšeného módu je patrná v řadě velkých mezinárodních šetření (ESS, EVS, GGS), jichž se ČR dlouhodobě účastní. Zavedení metody v tuzemsku by ovšem mělo předcházet důkladné testování, neboť sběr dat v každé zemi probíhá ve specifickém kulturním a legislativním rámci, a smíšený mód tedy může i různě fungovat. Tento worshop prezentuje průběžné výsledky metodologického projektu TAČR zaměřeného na sběr dat smíšeným módem v českém prostředí, diskuzi ohledně vyvíjené metody a možnostech jejího využití. Zvláštní pozornost bude věnována kvalitě získaných dat a efektu módu, tj. srovnatelnosti dat sebraných online a osobním dotazováním.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.