Jídlo jako součást identity ve vyšším věku

Logo poskytovatele
Autoři

FERRAROVÁ Eva PETROVÁ KAFKOVÁ Marcela KROUŽKOVÁ Tereza

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V tomto příspěvku se opíráme o sekundární analýzu anketního šetření, které provedli studující Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2021 se svými prarodiči na základě polostrukturovaného dotazníku. Rozhovory byly uskutečněny s 81 komunikačními partnery a partnerkamirespondenty a respondentkami ve věku 58 až 94 let. Tematizovány byly otázky z následujících okruhů: jak se mění to, co a jak jíme, jak se mění veškeré činnosti s jídlem spojené jako je plánování, nákup, příprava, samotná konzumace, jak starší lidé reagují na klimatické změny a požadavky na „jiné“ jídlo a jiné formy stravování, jak jsou ovlivněni reklamou a jaký kulturně-antropologický význam tyto změny mají pro jejich identitu jako osob vyššího věku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.