Informace o projektu
Význam jídla ve vyšším věku (FOOD)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-06348S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
jídlo; senioři; kulturní a společenský význam jídla; aktérství; gender
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Projekt sleduje stravovací zvyklosti seniorů a seniorek jako výslednici sociálních vlivů,
kulturních vzorců a tranzicí a na druhé straně aktérství jedince. Pomocí kvalitativního
výzkumného designu (hloubkové rozhovory a pozorování s vizuálními metodami) popisuje
dynamiku významu jídla v průběhu stárnutí. Přesněji jak subjektivní vnímání tohoto významu, tak realizované praktiky a proměny vedené zdravotními příčinami. Identifikuje jídlo jako důležitý prvek kvality života ve stáří a sleduje, jak jsou jídelní zvyklosti praktikovány v domácím prostředí a jak jsou ovlivněny pobytem v institucionální péči, konkrétně v domově pro seniory. Je inovativní sledováním osobní autonomie seniorů ve vyjednávání stravovacích zvyklostí v různých sociálních a kulturních kontextech a přispívá novým poznáním i teoretickým ukotvením a aplikací principů antropologie jídla k rozvoji sociální gerontologie i sociologie každodennosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  2 – Konec hladu Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.