Partnerství a rodičovství : Souhrnná výzkumná zpráva z šetření „Současná česká rodina 2020–2022“

Logo poskytovatele
Autoři

ŠŤASTNÁ Ann KREIDL Martin PERDOCH SLADKÁ Dominika HUBATKOVÁ Barbora REIMEROVÁ Klára

Rok publikování 2023
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

www report
Přiložené soubory
Popis Souhrnná výzkumná zpráva přináší první ucelené výsledky šetření GGP – Současná česká rodina, realizovaného od listopadu 2020 do července 2022 v rámci projektu „Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky“ (reg. č. TL03000338) spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Tato zpráva se zaměřuje na témata partner-ského a reprodukčního chování a rodičovství. První část analyzuje formování a rozpady koresidenč-ních svazků, kvalitu partnerských vztahů, postoje k manželství a nesezdanému soužití a partnerskou homogamii. Druhá část je zaměřena na rodičovství – popisuje dynamiku proměn vstupu do rodičovství pro ženy i muže z hlediska generací i úrovně vzdělání, reprodukční plány i normy spojené s reprodukcí a podmínky pro rodičovství a jeho dopady na vybrané oblasti individuálního nebo partnerského života. Studie mimo jiné ukazuje, že přes výrazný pokles sňatečnosti nedochází k obdobnému poklesu v koresidenčních vztazích. Nesezdaná soužití mají nejčastěji charakter předmanželských svazků a jejich počet v čase narůstá. Do koresidenčních svazků nejčastěji vstupují vysokoškoláci a středo-školáci, u lidí s nižším vzděláním jsou koresidenční svazky méně časté. Úroveň rozvodovosti v České republice sice postupně klesá, nestabilita koresidenčních partnerství ale naopak roste a nesezdaná soužití jsou v porovnání s manželstvím méně stabilní. Reprodukční plány zatím neodpovídají předpokladům výrazného poklesu plodnosti. V deklaracích přetrvává plánování modelu dvoudětné rodiny. Bezdětnost sice zůstává v rovině reprodukčních plánů na nízké úrovni, mateřství však v deklaracích mladých lidí přestává být vnímáno jako nezbytná součást života jedince. V reprodukčních plánech je patrná nezanedbatelná nejistota, především finanční dopady rodičovství a obtíže v oblasti skloubení práce a rodiny a negativní dopady rodičovství na možnosti pracovního uplatnění žen-matek jsou hodnoceny v porovnání s ostatními podmínkami rodičovství nejhůře.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.