Informace o projektu
Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky (DARP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000338
Období řešení
6/2020 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Univerzita Karlova v Praze
SC & C spol. s r.o.

Cílem projektu je rozšířit datovou bázi využitelnou pro tvorbu a evaluaci rodinné a populační politiky v ČR (a nepřímo i v širším mezinárodním kontextu). Projekt reaguje na současné zásadní změny v reprodukčním chování a demografické struktuře české společnosti, klesající porodnost a pokračující stárnutí populace. Tyto demografické změny představují zásadní výzvy pro veřejnou politiku i ekonomiku. Jejich úspěšné zvládnutí se nemůže obejít bez aktuálních kvalitních dat. Projekt chce tato data získat prostřednictvím nového empirického výzkumu reprodukčního a rodinného chování. Data budou získána, zpracována, zdokumentována a analyticky vytěžena podle potřeb aplikačních garantů, zejména Ministerstva práce a sociálních věcí. Data budou rovněž archivována a poskytnuta i dalším uživatelům.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.