Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu.

Logo poskytovatele
Autoři

VIDOVIĆOVÁ Lucie RABUŠIC Ladislav MAZÁČOVÁ Martina

Rok publikování 2003
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Zpráva zpracovává výstupy z české databáze mezinárodního šetření Second European Comparative Survey on the Acceptance of Population-related Policies (Druhý evropský srovnávací výzkum akceptace populačních politik) pro Českou republiku a oblast stárnutí. Zpráva se zabývá především následujícími oblastmi: Postoji ke stárnutí společnosti, definicemi stáří v pohledu veřejnosti,percepcí seniorů ve společnosti, pozicí seniorů v primární sociální struktuře, problematikou důchodu a práce. Empirické šetření je uvedeno stručným exkurzem do demografické situace české společnosti a doplněno některými návrhy na sociálně-politická opatření ve zkoumaných oblastech.Celá zpráva je doplněna o přílohu nazvanou Současná institucionální struktura politiky aktivního stárnutí v České republice, která podává základní přehled o institucionální základně státní (sociální) politiky ve vztahu ke starším a starým osobám a o některých typech nestátních organizací působících ve zkoumané oblasti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.