Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace?

Logo poskytovatele
Autoři

RABUŠIC Ladislav BURJANEK Aleš

Rok publikování 2003
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

www http://www.vupsv.cz/
Popis Předložená zpráva se na základě speciálně provedeného sociologického šetření na reprezentativním vzorku populace ČR zabývá otázkou, jakým způsobem česká populace percipuje cizince a do jaké míry a za jakých podmínek je připravena cizince akceptovat. Jejím předmětem je tedy imigrace a její potenciální efekty. Zpráva je vypracována v kontextu diskusí o současném i budoucím demografickém vývoji české společnosti, kdy jako jedno z řešení, které má na tuto očekávanou demografickou situaci reagovat, je zvažováno řešení imigrační. V první části zpráva přináší některé základní poznatky o imigraci publikované v zahraniční i domácí literatuře, a ukazuje, co se může dít se společností, která je nucena nebo která chce čelit imigračními faktu. Zabývá se dále příčinami imigrace a poukazuje na fakt, že migrace je způsobována především nerovnoměrným ekonomickým a demografickým vývojem v různých částech světa. Poukazuje také na ekonomické aspekty migrace a zdůrazňuje, že v ekonomických termínech na imigraci v její dosavadní podobě profitují hlavně migranti samotní a že z hlediska celkových nákladů a výnosů bývá imigrace nejčastěji pro společnost ekonomicky indiferentní. Nicméně z pohledu veřejných financí může imigrace zpomalit vývoj vedoucí ke krizi v penzijním systému. Rozbor demografické dimenze imigrace naznačil, že imigrace není sama o sobě spásným řešením, které by mohlo zastavit stárnutí populace. Jediné, co imigrace demograficky může, je jistá kompenzace snížené intenzity plodnosti, což by mohlo pomoci ve snahách zamezit populačnímu úbytku. Rozbor sociálně-kulturních aspektů ukázal, že migrace, v té podobě, v jaké dosud existuje, způsobuje nejrůznější problémy, jejichž hlavním zdrojem je jednak schopnost imigrantů nalézt si svou pozici a roli v hostitelské společnosti, jednak ochota domácí populace integrovat imigranty do svých sociálních sítí a struktur. Tento fakt je potvrzen ve druhé části práce, která na základě speciálního výzkumu na reprezentativním vzorku české dospělé populace ukazuje, ž postoje Čechů k imigrantům nejsou příliš příznivé, což může být závažnou překážou v úsilí české vlády zavést aktivní imigrační politiku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.