Teorie založené na lidských preferencích jako možný příspěvek k vysvětlení současného reprodukčního chování

Logo poskytovatele
Autoři

CHROMKOVÁ MANEA Beatrice Elena MRÁZOVÁ Markéta RABUŠIC Ladislav

Rok publikování 2006
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V roce 2000 přišla britská socioložka Catherine Hakimová s teorií, o níž se domnívá, že je pro vysvětlení současných trendů v plodnosti velmi užitečná. Nazvala ji preferenční teorií a v jejím rámci vytvořila typologii žen podle preferencí ve vztahu k rodině a placené práci. Na jejím základě odvodila tendenci každého typu žen mít určitý počet dětí, což by mělo umožnit predikovat reprodukční chování žen v souvislosti se sociální a rodinou politikou státu. V kontextu preferencí David Voas publikoval v roce 2003 stať, v níž představil teorii konfliktních preferencí. Teorie se přímo zabývá problematikou rozdílů v intenci a realitě počtu dětí. Voas se domnívá, že pro počet dětí v rodině jsou důležité individuální preference obou dvou manželů/partnerů a způsob, jak spolu tyto preference interagují. V této přehledové stati přinášíme informace o těchto teoriích založených na konceptu lidských preferencí a zároveň prezentujeme jejich kritiku. Považujeme je za podněty hodné pozornosti, neboť poté, až budou empiricky ověřeny v českém prostředí, by mohly obohatit naše poznání o faktorech, které podmiňují proces reprodukce a výsledný počet dětí v rodině a o souvislostech sociální a rodinné politiky s preferencí určitého počtu dětí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.