Informace o projektu
Rodina, práce a reprodukční strategie aneb preferenční teorie v ČR

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/05/0800
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Reprodukce, životní preference, pracovní preference, rodina, fertilita

Hlavním cílem předkládaného projektu je prohloubit poznání o příčinách hlubokých změn v české porodnosti, které jsme zaznamenali po roce 1990. Učiníme tak prostřednictvím preferenční teorie, kterou formulovala v roce 2000 Catherine Hakim. Preferenční teorie vychází z toho, že reprodukční strategie ženy se odvíjejí od rozporu mezi prací v zaměstnání a prací spojenou s výchovou dětí a vedením domácnosti. v domácnosti. Vysvětluje (a snaží se předvídat), na jakém základě volí ženy mezi prací na trhu práce a prací v domácnosti, ukazuje, co rozhoduje o tom, zda žena zvolí orientaci na povolání a kariéru (s malým počtem dětí) či zda dá přednost rodině a domácnosti (a tedy vyššímu počtu dětí). V našem projektu budeme tuto preferenční teorii testovat v českém prostředí, výsledky budeme srovnávat se zjištěními z prostředí britského a španělského (kde výzkum na toto téma byl již proveden). Jelikož reprodukční strategie jsou úzce spojeny s problematikou genderové rovnosti a nerovnosti, bude organickou součástí tohoto projektu také sledování této dimenze reprodukčních strategií. Data budou získána jednak prostřednictvím reprezentativního výzkumu české populace ve věku 18-50 let, k doplnění a k pochopení některých vyjevivších se témat (především o roli mužů v rozhodování o počtu dětí v rodině) budou provedeny kvalitativní rozhovory. Výsledkem našeho výzkumu by mělo být rozšíření preferenční teorie o fakta z prostředí země, která prošla transformačním procesem.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.