"Zemřely" na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti?

Autoři

HORÁK Pavel HORÁKOVÁ Markéta SIROVÁTKA Tomáš

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Fórum sociální politiky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova Individual action plans - European Employment Strategy - bureaucracy - professionalism - bureauprofessionalism
Popis V předložené stati se zajímáme o různé způsoby využívání a realizace od roku 2003 v ČR nově zavedeného nástroje aktivní politiky pracovního trhu, individuálního akčního plánu (IAP). Ten by měl pomoci motivovat a aktivovat mladé a dlouhodobě nezaměstnané osoby evidované na úřadech práce k nalezení zaměstnání. Tohoto požadavku je ale možné docílit pouze za předpokladu jeho profesionálního poskytování liniovými pracovníky úřadů práce. Empirické výzkumy provedené v řadě evropských i mimoevropských zemí ale potvrzují, že je možné IAP poskytovat jak profesionálně, tak i byrokraticky. Právě tuto skutečnost jsme se pokusili v předloženém textu testovat. Konkrétně nás zajímalo, Jakým způsobem jsou liniovými pracovníky čtyř vybraných úřadů práce v odlišných regionech realizovány IAP (byrokraticky, profesionálně či kombinovaně/byroprofesionálně) za daných implementačních podmínek v těchto regionech a v časovém odstupu tří let (2003 a 2006)? Ze zjištěných výsledků vyplývá, že mezi sledovanými regiony i v čase se přístup k využívání a realizaci IAP mnohdy významně lišil. Je možné sledovat trend k opouštění IAP jako poradenské metody a k jeho byrokratizaci stejně jako trend omezování rozsahu jeho využití. Na druhé straně je ale možné identifikovat způsoby práce s nezaměstnanými, které rozvíjejí principy a metody individuálního přístupu a profesionalismu a vedou k začlenění na trhu práce. Velký vliv na způsob využívání a realizace IAP měly především změny v legislativě (dobrovolnost sepsání IAP vs. sankce za jejich neplnění), ve vnějším prostředí úřadů (využívání nových opatření, projekty ESF decentralizace řízení, sítě s úřady spolupracujících organizací a aktérů nabízejících různé služby) a v profesionálních kapacitách a kompetencích liniových pracovníků (způsob řešení přetížení personálních kapacit zaměstnanců úřadů).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.