Will we witness an upturn in European fertility in the near future?

Název česky Budeme v blízké budoucnosti svědky nárůstu evropské plodnosti?
Autoři

VAN PEER Christine RABUŠIC Ladislav

Rok publikování 2008
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Plodnost je v mnnoha zemích Evropy nejen velmi nízká, je dokonce extrémně nízká. V této kapitole se ptáme, jaká intenzita plosnosti bude v Evropě převládat v blízké budoucnosti. Činíme tak za základě analýzy indikátoru hypotetické konečné plodnosti, která je jako závisle proměnná podrobena multinomické regresi. Výsledky naznačují, že fáze extrémně nízké plodnosti jsou v Evropě u konce. Dále se zdá, že plodnost v Evropě su bude vyvíjet dvourychlostně. Zatímco na jedné straně se plodnost v bývalých východoevropských zemích bude zotavovat z nízkých hodnot, v německy mluvících zemích může dojít k posunu plodnosti od středních hodnot k hodnotám nízkým. Zdali se tyto tendence naplní ovšem záleží na řadě faktorů, především na kontextu rodinné politiky, podmínkách pracovního trhua genderové rovnosti mezi partnery.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.