Role liniových pracovníků ve veřejné politice

Autoři

HORÁK Pavel HORÁKOVÁ Markéta

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologicky casopis/Czech Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova street-level bureaucracy; public policy; bureaucracy; professionalism; bureau-professionalism; managerialism; Czech Republic
Popis Předkládaný článek se zabývá poměrně komplexním způsobem liniovými pracovníky a jejich rolí ve veřejné politice. V prvních dvou částech textu autoři definují tyto pracovníky pomocí konceptu street-level byrokratů a dále pak se zabývají ideologiemi, které ovlivňují jejich chování (jde o princip byrokracie, profesionalismu, byro-profesionalismu a manažerismu). Navazují přitom na své předchozí analytické studie, ve kterých se zabývali tímto tématem a předkládají zejména výsledky posledního empirického průzkumu, který se zaměřil na reflexi chování liniových pracovníků úřadů práce nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání. Pokouší se tím demonstrovat důležitost principů byrokracie, profesionalismu a byroprofesionalismu v současné veřejné politice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.