Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR

Autoři

HORÁK Pavel HORÁKOVÁ Markéta

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Fórum sociální politiky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova street-level bureaucracy; public policy; social policy; bureaucracy; professionalism; bureau-professionalism; managerialism
Popis Autoři příspěvku se zabývají konceptem street-level byrokratů a jejich rolí ve veřejné politice, a to v co nejširším kontextu. V prvních dvou částech textu definují street-level byrokraty a vysvětlují ideologické základy, které předurčují jejich chování (principy byrokratismu, profesionalismu, byroprofesionalismu a manažermismu). Při své analýze vycházejí z analytických studií na toto téma uskutečněných v posledních třech letech a zveřejňují nejnovější empirické poznatky výzkumu zaměřeného na to, jak uživatelé služeb úřadů práce reagují na služby poskytované v duchu výše zmíněných principů. Jejich cílem je tímto způsobem empiricky ověřit, jak se principy byrokratismu, profesionalismu a byro-profesionalismu projevují v chování a jednání úředníků z pohledu uživatelů současných veřejných služeb. V závěru textu autoři předkládají jednotlivé případové studie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.