Implementace české aktivační politiky na lokální úrovni a princip individualizace

Autoři

HORÁK Pavel

Rok publikování 2009
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V předkládaném textu se na příkladě případových studií problémových a neproblémových českých regionálních trhů práce věnujeme aktivačním programům určeným pro uchazeče o zaměstnání. Konkrétně se snažíme identifikovat současnou podobu české aktivační politiky trhu práce a okolnosti, za jakých dochází u realizovaných aktivačních opatření k prosazování principu individualizace. Dále zkoumáme, jak je tento princip vnímán náhodně vybranými uživateli aktivačních opatření. Výsledná zjištění hovoří o příklonu všech zkoumaných organizací v problémovém i neproblémovém regionu k prosazování rigidního typu řízení aktivačních programů (tzv. zapouzdření jako opaku inovací). Ten se projevuje kladením důrazu na posilování stávajících personálních, finančních a technologických zdrojů a na upevňování struktury aktivačních programů a podmínek jejich realizace, které jsou brány za dané, bez možnosti jejich výraznějšího ovlivnění. Přes tyto obecné výsledky lze říci, že problémový region vykazuje rysy větší pružnosti vůči změnám nežli region neproblémový spolupráce s širokou paletou státních i nestátních organizací, expertíza legislativy, úvahy o inovacích stávajících aktivačních programů a pracovních procedur.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.