Informace o projektu
Environmentální aspekty životního způsobu (ENVIŽIV)

Kód projektu
MUNI/A/0931/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Předkládaný projekt navazuje na dlouhodobý výzkumný zájem Katedry environmentálních studií (KES) a odborné garantky H. Librové a rozpracovává téma environmentálních aspektů životního způsobu. Vychází z dosavadních poznatků a rozvíjí na odborné úrovni další specifická témata: životní způsob obyvatel ekologické architektury, první projevy environmentálně šetrného myšlení v teorii urbanismu a územního plánování v ČSR, životní způsob „zelených“ singles, motivace a překážky environmentálně příznivého životního způsobu žen, možnosti a způsoby jejich vlivu na své okolí, změny životního způsobu související s ekologicko-ekonomickým konceptem de-growth (ekonomický nerůst), environmentální perspektiva životního způsobu slovenských Romů a buddhistická nauka předávaná v českých zemích jako nositelka environmentálního uvědomění. Jmenovaná témata budou v rámci tohoto projektu zpracována doktorskými a magisterskými studenty KES pod odborným vedením H. Librové a N. Johanisové. Výstupem jejich badatelské práce budou zejména publikace v odborných i popularizačních časopisech, příspěvky na konferencích a odborný seminář představující výsledky projektu širší akademické obci.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.