Environmentální aspekty životního způsobu II (ENVIŽIV II)

Kód projektu
MUNI/A/0872/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Environmentální aspekty životního způsobu jsou předmětem dlouhodobého odborného zájmu Katedry environmentálních studií (dále jen KES), předkládaný projekt proto plynule navazuje na předchozí badatelskou činnost jejích členů. V prvé řadě vychází z výsledků projektu Environmentální aspekty životního způsobu řešeného v roce 2010, ale i z dalších grantových projektů řešených KES, a dále rozpracovává specifické oblasti zájmu jednotlivých členů výzkumného týmu. Konkrétně jde o následující témata: život v obcích ohrožených těžbou uhlí, environmentální myšlenky v československé teorii územního plánování 1948–1968, environmentální aspekty životního způsobu singles, motivace a překážky environmentálně příznivého životního způsobu žen a jejich vliv na okolí, změny životního způsobu související s konceptem ekonomické lokalizace a environmentální relevance stereotypů o životním způsobu slovenských Romů. Odbornou garanci zajišťují profesorka Hana Librová a doktorka Naďa Johanisová, pod jejichž vedením budou jmenovaná témata zpracovávat studenti doktorského programu KES. Výstupem projektu budou zejména publikace v odborných časopisech, příspěvky na konferencích a odborný seminář představující výsledky projektu širší akademické obci.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.