Informace o projektu
Vznik a vývoj strategie zadržování v americké zahraniční politice v letech 1945-1953

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/03/D080
Období řešení
9/2003 - 8/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
strategie zadržování; Trumanova administrativa; americká zahraniční politika

Projekt Vznik a vývoj strategie zadržování v americké zahraniční politice v letech 1945-1953 představuje dvouletý komplexní výzkum formulace a implementace tzv. strategie zadržování v americké zahraniční politice v daném období. Přestože tato strategie byla s jistými modifikacemi aplikována v rámci zahraniční politiky USA vůči SSSR v průběhu celého období studené války, právě období jejího vzniku sehrálo v americké zahraniční politice druhé poloviny 20. století klíčovou roli. Strategie zadržování měla zásadní význam na podobu americko-sovětských vztahů a dotýkala se významně také americké politiky vůči sovětským satelitům, tudíž i Československu. Právě analýzu těchto fenoménů považuji za velmi přínosnou pro výzkum v rámci české politické vědy.Projekt usiluje o analýzu procesu formulace dané strategie, hlavních faktorů vedoucích k její fromulaci a také dopadu její implementace na zahraniční politiku Trumanovy administrativy, zejména na její politické, vojenské a ekonomické aspekty. Hlavním výstupem projektu je publikace zaměřená na průběh procesu vzniku a implementace strategie zadržování Trumanovou administrativou v letech 1945 - 1953 a publikování dílčích textů v odborném tisku. Součástí projektu je rovněž otevření kursu zabývajícího se danou problematikou v rámci magisterského studijního programu na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.