Informace o projektu
Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000132
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
WWW stránky projektu
https://cirkev.fss.muni.cz/
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Tříletý projekt (2019-2021) bude ve spolupráci s plzeňským biskupstvím zkoumat problémy a příležitosti, které před církev a společnost staví restituční proces. Na základě participativního etnografického výzkumu chce reflektovat, jak se církevní subjekty sebepojímají ve vztahu ke společnosti a jaká očekávání a vztahy má naopak společnost vzhledem k církvi. Zajímají nás jak dynamiky vnitřní (co se mění uvnitř církve v souvislosti s těmito procesy: vztahy, nová témata, nové potřeby, odpovědi na nové výzvy), tak dynamiky vztahů se společností (analýza výměn hodnot, norem a závazků mezi církví a společností na úrovni farností, diecézí, klášterů, škol).
Participativní výzkum bude veden tak, aby jeho účastníci mohli ovlivňovat výzkumný proces, a tak z něj vytěžit co nejvíce užitečné reflexe a poznatků. Pro účastníky výzkumu a další zájemce bude uspořádáno během projektu osm facilitovaných workshopů na téma přizpůsobené místním potřebám (obecně formulovanou nabídku bude možné během výzkumu upřesnit: hospodaření neziskového sektoru, procházky s výkladem o environmentálních hodnotách krajiny, možnosti podpory ekologicky příznivých způsobů hospodaření, komunikace a participace v církvi, práce se sociální pamětí v budování identity místa, církev v médiích, etické financování atd.). Pro vybrané farnosti bude zpracována specializovaná mapa zachycující krajinné hodnoty. Aplikovaným výstupem výzkumu bude webová stránka projektu, zachycující jak postupné výstupy projektu, tak výsledky v podobě výzkumné zprávy a webové mapy kategorizující jak aktivity církve, tak jejich financování. Stránka bude zapojena do online prezentace biskupství a obou výzkumných organizací. Výzkumná zpráva bude sloužit jako podklad pro strategické rozhodování diecéze i jako inspirace pro ostatní diezéce, církevní subjekty i společnost.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.