Informal Judicial Institutions: Invisible Determinants of Democratic Decay (INFINITY)

Informace

Projekt nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Nezávislé soudnictví má nezpochybnitelný dopad na kvalitu demokracie. I proto je nezávislost soudů a soudců jedním ze stěžejních principů, které se objevují v pramenech ústavního či mezinárodního práva. Eroze demokracie jakožto téma, jež v současnosti rezonuje justici v Evropě, ukazuje, že fungování soudů ovlivňuje celá řada neformálních pravidel a praktik. Ty však nepatří mezi dominantní oblasti vědeckého výzkumu. Projekt INFINITY, financovaný grantem ERC Consolidator (2021–2026), si klade za cíl vyplnit mezeru v poznání tím, že neformální instituce jsou jeho hlavním tématem. Hlavní výzkumnou otázkou, kterou chce projekt zodpovědět je: jaká je role neformálních institucí v procesu eroze demokracie?
INFINITY aplikuje kombinaci srovnávací právní perspektivy a sociologických a politologických přístupů. Projekt zkoumá nejen negativní jevy jako nepotismus, klientelismus a genderovou segregaci, ale i pozitivní instituce, jako jsou mezinárodní sítě pro sdílení zkušeností, neformální etické panely, mentoringové skupiny pro ženy-soudkyně či ústavní zvyklosti nahrazující mezery v psané právní úpravě.
Porozumění těmto procesům je důležité, neboť neformální instituce mohou ovlivňovat kvalitu demokracie hned dvěma způsoby. Na jedné straně podporují a korigují nedokonalé formální instituce. Na straně druhé mohou některé neformální soudní instituce podrývat instituce formální a přispívat tak k úpadku demokracie. Tyto procesy jsou často stěží postřehnutelné, a proto je velmi náročné neformální instituce identifikovat a pochopit jejich fungování a dopady na kvalitu demokracie.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.