Informace o projektu
Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR (včetně přenosu mezinárodních postupů dobré praxe) (RESTABUS)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL05000516
Období řešení
7/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
WWW stránky projektu
https://www.fss.muni.cz/vyzkum/resene-projekty/61207
Klíčová slova
seniorský abus; EAN; diskriminace; restorativní justice; průzkum; gender
Spolupracující organizace
Gerontologický institut, o.p.s.
Institut pro restorativní justici, z.s.

Projekt aplikovaného výzkumu se zaměří na vytvoření metodiky tzv. široké definice seniorského abusu (tzv. EAN) a pilotní zavedení inovativních principů restorativní justice do řešení případů seniorského týrání, zanedbávání a zneužívání. Součástí projektu je reprezentativní výzkum v obecné seniorské populaci využívající mezinárodně srovnatelných nástrojů pro zjišťování prevalence různých forem abusu a hledání cest k jejich prevenci a řešení. Projekt je realizován v souladu s prioritami Cílů udržitelného rozvoje (SGDs) a národních strategických/akčních plánů pro seniorskou otázku a inkluzi.

Výsledky

Výsledky výběrového šetření RESTABUS Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR. Souhrnná výzkumná zpráva:

https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2264


Široká definice a typologie seniorského abusu: fenomén týrání, zneužívání, zanedbávání a dalšího nevhodného jednání a zacházení s muži a ženami ve vyšším věku (EAN).

Metodika https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2261


Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu (Metodika).

https://restorativni-justice.cz/wp-content/uploads/2023/12/IRJ_RESTABUS_Final2023.pdf


HUBATKOVÁ, Barbora a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Outcomes of elder abuse and neglect in Central Europe : exploring the link between EAN and well-being among non-institutionalized older adults. Journal of Elder Abuse & Neglect. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2024, roč. 36, č. 3, s. 265-290. ISSN 0894-6566. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/08946566.2024.2346846.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.