Vývoj sociální mobility v zemích Střední a Východní Evropy od 70. let 20. století do současnosti: princip dynamické rovnováhy?

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-33722S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je ověření hypotézy „dynamické rovnováhy“. V jejím pojetí v ČR nedochází v dlouhodobé perspektivě ke vzniku svébytných vzorců dosahování socioekonomického statusu (tj. sociální mobility). Navzdory změnám v politickém uspořádání (socialismus, post-socialismus, globální kapitalismus) podléhá proces sociální reprodukce od 70. let 20. století do současnosti pouze krátkodobým výkyvům. Předložený projekt si klade za cíl 1) vhodným metodologickým přístupem zrevidovat stabilitu sociální mobility, tj. proces utváření objektivní dimenze sociálních nerovností; 2) vysvětlit neměnné mechanismy sociální mobility v ČR (komparativně se zeměmi V4). Dosavadní analýzy tento vývoj mapovaly, avšak nevysvětlovaly. Naším primárním záměrem je vysvětlit konkrétní společenské mechanismy, které vedly k absenci podstatnějších změn v sociální reprodukci. Na základě sekundárních analýz velkých souborů dat a s využitím dobových historických pramenů bude možné doložit předpoklad řešitelského týmu, že vynucené sociálně-inženýrské zásahy nevedou k dlouhodobému ovlivnění mechanismů sociální reprodukce.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.