Informace o projektu
Současná podoba a zdroje politického konfliktu a politicky motivovaného rozdělení české společnosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-33158S
Období řešení
4/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je komplexní analýza současného politického konfliktu a na něj navazujícího společenského štěpení české veřejnosti. Projekt se zaměřuje na empirické ověření rozšířené teze o tzv. rozdělené společnosti, a to prostřednictvím testování vlivu potenciálních štěpících faktorů na politické preference veřejnosti i na vzájemné vztahy mezi lidmi na nepolitické úrovni. Výzkum politických a politicky motivovaných sociálních konfliktů vychází z perspektivy štěpných linií a sociálních identit. Testovanými faktory politického konfliktu budou politické postoje, symbolická ideologie, politické stranictví, stranické preference a populismus. Populismus bude operacionalizován skrze populistické postoje a preference populistických aktérů. Významným aspektem politického konfliktu je jeho šíření do nepolitické sféry života. Projekt se bude pomocí observačních dat a experimentálních studií zaměřovat na identifikaci vztahů mezi uvedenými faktory a mírou politického rozdělní společnosti v postojích, ve vztazích k politickým aktérům i k sobě navzájem.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.