Informace o projektu
Protnutí mezi selháním politik a energetickou spravedlností: Poznatky z České republiky

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA24-10529S
Období řešení
1/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Probíhající energetická tranzice rychle mění technologické, sociální a kulturní aspekty energetických systémů. Vlády musí provádět ambiciózní politiky, aby svá odvětví těmito změnami provedly. Česká republika není výjimkou, přesto v posledním desetiletí nebyly přijaty prakticky žádné politiky související s tranzicí. Tuto skutečnost lze lépe pochopit prostřednictvím nově vznikající perspektivy kombinující koncepty selhání politiky a energetické spravedlnosti. To by mohlo vnést více světla do (ne)účinnosti procesu transformace. Vybíráme 5 případů, abychom prozkoumali: 1) způsoby, jakými politika selhala při dosahování energetické spravedlnosti; 2) kdo byl nejvíce postižen selháním politiky; a 3) jaké poučení by z toho mohly vyplynout.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.