Aktuální informace k mimořádným opatřením na Fakultě sociálních studií MU v souvislosti šířením koronaviru

Od pondělí 21. září platí na FSS MU žlutá barva semaforu

 • Provoz FSS se řídí univerzitním semaforem. Aktuální barva je ŽLUTÁ.
 • Od 10. září je povinné ve vnitřních prostorách nosit roušky. Roušky jsou povinné i ve výuce.
 • Studenti mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.
 • Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).
 • Výuka na univerzitě je omezena na maximálně 50 osob najednou v jedné místnosti. Omezení počtu osob neplatí, pokud jsou zajištěny dvoumetrové rozestupy.
 • Menzy a bufety jsou pro veřejnost uzavřeny.

Dobrovolná pomoc v denním stacionáři v Brně

Máte ještě prostor pro dobrovolnickou činnost?

FSS se ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Společností Podané ruce zapojuje do pomoci lidem bez domova.

Chcete se zapojit?

Chci pomáhat

Potřebujete pomoc našich dobrovolníků nebo chcete se sami zapojit?

Pomáháme potřebným v době epidemie koronaviru. Potřebujete pomoc? Registrujte se nebo volejte na číslo 549 498 800 / 549 498 804, pošlete SMS zprávu s vaším jménem na číslo 775 855 633 / 775 855 636, nebo pište na pomoc@muni.cz.

Dobrovolná pomoc a její využití

Univerzitní webové stránky s aktuálními informacemi

Důležité kontaktní informace:

 • Nová informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s koronavirem: 1212
 • Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367 nebo +420 725 191 370
 • Infolinka Krajské hygienické stanice Brno pro dotazy týkající se šíření koronaviru je na telefonním čísle +420 773 768 994 (po–pá 8:00–17:00)

 • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, piště na adresu koronavirus@muni.cz
 • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí