Aktuální informace k mimořádným opatřením na Fakultě sociálních studií MU v souvislosti šířením koronaviru

Aktuální mimořádná opatření na FSS týkající se COVID-19

  • Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Aktuální barva je ZELENÁ. Mimořádná opatření doplňuje rozhodnutí rektora č. 3/2021.
  • Univerzitní objekty jsou otevřené pro studenty, zaměstnance a návštěvníky z řad veřejnosti, pokud ve výjimečných případech není rozhodnuto jinak. Studenti a zaměstnanci smí kvůli studijním a pracovním povinnostem vstupovat do budov MU, je-li to v souladu s aktuálními nařízeními vlády a platnými opatřeními univerzity. Především musí mít negativní antigenní test. Osoby, které dostaly nejméně před 22 dny první očkovací dávku proti nemoci COVID-19, test mít nemusí. Povinnost odpadá i těm, kteří mají do 180 dní od potvrzeného průběhu choroby.
  • Studenti a zaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu. 
  • Nařízení a rozhodnutí související s koronavirovými opatřeními naleznete v sekci Důležité odkazy.

Psychologická doporučení a rady pro rodiny s dětmi, studenty i veřejnost

Tým Katedry psychologie připravil volně dostupné psychologické rady a doporučení, jak se vypořádat s celou řadou záležitostí spojených s epidemií, například: Jak dítěti vysvětlit podstatu onemocnění? Jak nabízet pomoc seniorům? Jak dítěti sdělit, že je někdo z jeho blízkých nemocný, nebo dokonce hospitalizovaný?

Dokumenty zde

Naši studenti a studentky pomáhají v denním stacionáři v Brně

FSS se ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Společností Podané ruce zapojuje do pomoci lidem bez domova.

Více o zapojení studentů a studentek

Potřebujete pomoc našich dobrovolníků nebo chcete se sami zapojit?

Pomáháme potřebným v době epidemie koronaviru. Potřebujete pomoc? Registrujte se nebo volejte na číslo 549 498 800 / 549 498 804, pošlete SMS zprávu s vaším jménem na číslo 775 855 633 / 775 855 636, nebo pište na pomoc@muni.cz.

Dobrovolná pomoc a její využití

Univerzitní webové stránky s aktuálními informacemi

Důležité kontaktní informace:

  • Nová informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s koronavirem: 1212
  • Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367 nebo +420 725 191 370
  • Infolinka Krajské hygienické stanice Brno pro dotazy týkající se šíření koronaviru je na telefonním čísle +420 773 768 994 (po–pá 8:00–17:00)

  • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, piště na adresu koronavirus@muni.cz
  • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.