doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.

docent – Katedra politologie


kancelář: 4.66
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4704
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • • Mgr. Michal Pink; narozen 1. 12. 1976 v Brně, ženatý, syn a dcera.
Pracoviště
 • • Katedra politologie a Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno.
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • • Habilitace v oboru politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity; titul Doc. 2018: absolvování oboru politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university; titul - PhD. 2008: absolvování doktorského studijního programu; titul - Mgr. 2003: absolvování oboru politologie – sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university; titul – Bc. 2001: absolvování oboru management na Ekonomicko správní fakultě Masarykovy university; titul Bc. – 1999: maturita na Akademickém gymnáziu v Brně 1995.
Přehled zaměstnání
 • • od 2007 – asistent na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity; od roku 2005 výzkumný pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně; od 2011 – výzkumný pracovník Mezinárodního politologického ústavu FSS MU; od roku 2018 - docent
Pedagogická činnost
 • • volební problematika se zaměřením na volební geografii; politický a stranický systém Francie, kvantitativní výzkumné nástroje, data a volby.
Vědeckovýzkumná činnost a řešené granty
 • • volební problematika se zaměřením na volební geografii; politický a stranický systém Francie, politické elity, volební chování, vnímání volebních systémů voliči. • Politický regionalismus České a Slovenské republiky a proměny volebních map v letech 1993 - 2010. (GAČR, hlavní řešitel) • Kvalita demokracie (GAČR, spoluřešitel) • Biography and the Performance of Politicians in the Czech Republic and Slovakia“ (GAČR, spoluřešitel)
Akademické stáže
 • • září 2005 – leden 2006: IEP, Science-Po Bordeaux • duben 2007: Katedra politologie, Univerzita Komenského v Bratislave • říjen 2008: Katedra politologie, Université Libre de Bruxelles • květen 2009: Katedra politologie, Marmara University Istanbul • duben 2010: Katedra politologie a veřejného práva, Zaragoza University • květen 2011: Katedra veřejné politiky, Technological Institute of Kalamata • duben 2017: ESPOL, L'Université Catholique de Lille • únor 2020: IEP, Science - Po Rennes
Universitní aktivity
 • 2007 - 2015: člen akademického senátu FSS MU 2011 - 2013: místopředseda akademického senátu FSS MU 2013 - 2015: předseda akademického senátu FSS MU
Mimouniversitní aktivity
 • • přednášky pro Institut politických a ekonomických studií, přispěvatel zpravodajů CEVROREVUE, IPES, Konrad-Adenauer-Stiftung • průvodce se zaměřením na církevní památky jižní Moravy
Vybrané publikace
 • EIBL, Otto a Michal PINK. Election Results, Candidate Lists and the Framing of Campaigns. In Boicu, Ruxandra; Branea, Silvia and Stefanel, Adriana. Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis : Perspectives from Central and South-Eastern Europe. London: Palgrave Macmillan. s. 255 - 267. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-1-137-58590-5. doi:10.1057/978-1-137-58591-2_18. 2017. web nakladatele info
 • PINK, Michal. Czech Republic : Regional Elections Without Regional Politics. In Schakel, Arjan H. Regional and National Elections in Eastern Europe : Territoriality of the Vote in Ten Countries. London: Palgrave Macmillan. s. 83 - 104. Comparative Territorial Politics. ISBN 978-1-137-51786-9. doi:10.1057/978-1-137-51787-6_4. 2017. info
 • HEJTMÁNEK, Jan a Michal PINK. Basic Spatial Patterns of Electoral Support in the 2013 Czech Presidential Election. European Electoral Studies. Brno: Katedra politologie, roč. 9, č. 2, s. 84 - 99. ISSN 1801-6545. 2015. URL info
 • PINK, Michal a Josef SMOLÍK. Regionalizace volebního chování s ohledem na podporu krajní pravice v ČR. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. a Ing Vladimír Žítek, Ph.D. 18th International Colloquium on Regional Sciences. Brno. Brno: Masarykova univerzita. s. 768 - 773. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-102. 2015. info
 • VODA, Petr a Michal PINK. Explanation of spatial differentiation of electoral results in the Czech Republic and Slovak Republic. Communist and Post-Communist Studies. Los Angeles: University of California. Elsevier Ltd., roč. 48, č. 4, s. 301-316. ISSN 0967-067X. doi:10.1016/j.postcomstud.2015.09.002. 2015. URL info
 • PINK, Michal a Kristýna SCHNEIDEROVÁ. Současná Národní fronta a voličská podpora. Rexter. Centrum pro bezpečnostní a strategická studia o.s., roč. 02/2015, č. 02, s. 64-106. ISSN 1214-7737. 2015. URL info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress. 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. 2014. info
 • EIBL, Otto a Michal PINK. Senatorial elections: The majority model in the Czech Republic. Representation. London: Routledge - Taylor and Francis group, Vol. 49, N. 2, s. 169 - 187. ISSN 1749-4001. 2013. URL info
 • VODA, Petr a Michal PINK. Geography of Czech Elections in Multi-level setting. In 18th CEPSA Annual Conference. 2013. info
 • ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7. 2013. info
 • PINK, Michal a Martin KABÁT. Parlamentní volby 2006 a volební geografie. In ČALOUD, Dalibor, Tomáš FOLTÝN, Vlastimil HAVLÍK a Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 123 - 144, 21 s. ISPO FSS MU, Svazek č. 5. ISBN 80-7325-108-6. 2006. info

9. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.