doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.

docent – Katedra politologie


kancelář: 4.66
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4704
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michal Pink, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 2. 2018
Datum ukončení řízení 1. 9. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Teritoriální homogenita a heterogenita českých senátních voleb 1996 - 2016
Oponenti habilitační práce doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.)
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (Filozofická fakulta Unverzita Palackého v Olomouci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 4. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Rektorát MU)
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. Dr. Gintaras Aleknonis (Fakulta komunikace, Univerzita ve Vilniusu)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 6. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.