prof. Martin Kreidl, Ph.D.

profesor – Katedra sociologie


kancelář: 3.63
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5890
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2007
Datum ukončení řízení 1. 11. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Cesty ke vzdělání
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, Praha)
prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. (CESES, FSV UK v Praze)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta, UK v Praze)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. (Fakulta sociálních věd, UK v Praze)
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. (Sociologický ústav AV ČR, Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2008
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 7. 2014
Datum ukončení řízení 1. 11. 2015
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 1. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (Masarykova universita, Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Jiří Kabele (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd)
prof. Miloš Havelka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 4. 2015
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 19. 5. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.