prof. Martin Kreidl, Ph.D.

profesor – Katedra sociologie


kancelář: 3.63
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5890
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • KREIDL Martin
Pracoviště
 • Katedra sociologie, FSS MU
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: profesor (sociologie), MU FSS
 • 2008: docent (sociologie), MU FSS
 • 2005: Ph.D. (sociologie), Kalifornská univerzita v Los Angeles (UCLA)
 • 2004: C.Phil. (sociologie), Kalifornská univerzita v Los Angeles (UCLA)
 • 2003: Ph.D. (sociologie), UK FSV
 • 2002: PhDr. (sociologie), UK FSV
 • 2001: M.A. (sociologie), Kalifornská univerzita v Los Angeles (UCLA)
 • 1999: Mgr. (sociologie), UK FSV
 • 1997: Bc. (sociologie a sociální politika), UK FSV
Přehled zaměstnání
 • 2010- dosud: profesor (do r. 2015 docent), Katedra sociologie, FSS MU
 • 2006-2010: vedoucí Katedry sociologie, docent (do r. 2008 odborný asistent), FF ZČU
 • 2004-2005: odborný asistent, Katedra antropologie, FF ZČU
 • 2001-2006: vědecký pracovník SoÚ AV ČR (částečný úvazek)
 • 2003-2004: teaching assistant, graduate student researcher, Katedra sociologie, Kalifornská univerzita v Los Angeles
 • 2002-2003: wissenchaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Für Soziologie I., Otto-Fridrich-Universität Bamberg, Německo (částečný úvazek)
 • 2002-2003: odborný asistent, Katedra sociologie a politologie, FHS ZČU (částečný úvazek)
 • 2001-2002: samostatný vědecký pracovník, Centrum pro ekonomické a sociální strategie, FSV UK
 • 2000-2001: reader, teaching assistant, research assistant, Katedra sociologie, Kalifornská univerzita v Los Angeles, Summer session 2000
 • 1996-2000: odborný pracovník, SoÚ AV ČR (částečný úvazek)
Pedagogická činnost
 • Analýza kvantitativních dat/Survey data analysis
 • Sociologie rodiny/Sociology of family
 • Regresní modely s kvalitativní závisle proměnnou/Regression models with qualitative dependent variable
 • Design výzkumu/Research design
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2023: Standardní grant Grantové agentury ČR, „Proměny vzdělanostní struktury a nová dynamika partnerství.“ (2023-2025)
 • 2020: projekt v programu Éta Technologické agentury ČR, „Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky“ (2020-2023)
 • 2020: Standardní grant Grantové agentury ČR, „Partnerská spokojenost a její dopad na stabilitu partnerství.“ (2020-2022)
 • 2017: Standardní grant Grantové agentury ČR, „Institucionalizace nesezdaných soužití: závazky, mezigenerační směna a párové neshody v komparativní perspektivě.“ (2017-2019)
 • 2011: Standardní grant Grantové agentury ČR, „Struktura rodiny a stratifikační proces: vysvětlují trend změny ve vnitrorodinných procesech, kompoziční změny anebo samo-výběr?“ (2011-2013)
 • 2010: Standardní grant Grantové agentury ČR, „Konceptuální a metodologické inovace výzkumu vzdělanostních nerovností aplikované na moderní českou společnost.“ (2010-2012)
 • 2009: Standardní grant Grantové agentury ČR, „Destandardizace životní dráhy v současné české společnosti“ (2009-2011)
 • 2006: Standardní grant Grantové agentury ČR, „Sociální stratifikace a zdraví: trendy ve vlivu sociálního postavení matky na výsledek těhotenství a porodu v ČR po r. 1989“ (2006-2008)
 • 2005: Dvouleté Stipendium Rudolfa II. (MŠMT) (2005-2006)
 • 2003: Spencer Foundation Dissertation Fellowship
 • 2002: GA AV ČR - tříletý grant "Modely vstupu do manželství v ČR 1989- 2002" (2002-2004)
Akademické stáže
 • Únor-červen 2023: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, Den Haag. (tvůrčí volno)
 • Červen 2013: Vrije Universiteit Amsterdam. Spolupráce na projektu „Occupational returns to education in a comparative perspective“ s Prof. Harry Ganzeboomem.
 • Únor 2013: Università degli Studi di Milano. Spolupráce na projektu „Parental availability and education inequality“ s Prof. Gabriele Ballarino.
 • Březen 2011: týdenní stáž na Universität zu Köln. Kurz "Correspondence Analysis, Related Methods, and the Quality of Data" vyučovaný Prof. Jörgem Blasiem (Universität Bonn) a Prof. Victorem Thiessenem (Dalhousie University) v rámci ZA Springseminar 2011 "Latent Structures in Multidimensional Tables - Models and Visualization", Universität zu Köln, Německo.
 • 2006: Universität zu Köln, kurz "Multilevel models in SEM" vyučovaný Prof. Joopem Hoxem (Utrecht University) v rámci ZA Spring Seminar 2006 "Structural Equation and Mixture Modeling", Německo, 1 týden
 • 2003: Kurz "Generalized Linear Models with Latent Variables" vyučovaný Prof. Jeorenem K. Vermuntem a Prof. Andries van der Arkem (Tilburg University) v rámci ZA Spring Seminar 2003 "Basic and Advanced Topics in Modelling", Universität zu Köln, Německo, 1 týden
 • 2002-2003: "Wisseschaftlicher Mitarbeiter" na Otto-Fridrich-Universität Bamberg, Německo, 5 měsíců
 • 2002: Kurz "OLS Regression: The Right-Hand Side" vyučovaný prof. Guy Whittenem (Taxas A&M University) v rámci Essex Summer School in Social Science Data Analysis, University of Essex, Velká Británie, 2 týdny
 • 2002: Stáž u prof. Blossfelda, náplň: event history analysis a její aplikace na pracovní mobilitu, TDA a TACOS software, Universität Bielefeld, Německo, 1 týden
 • 1999-2005: Postgraduální studium, Kalifornská univerzita v Los Angeles, USA, 4 roky in residence
Universitní aktivity
 • 2008-2019: vědecká rada FSS MU (2008-2010 externí člen, 2010-2019 interní člen)
 • 2012-dosud: člen OR sociologie FSS MU (2015-2020 předseda)
 • 2014-dosud: poradní panel VaV- MU Science Advisory Board
 • 2015-dosud: OR bioetika LF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2001-2006: Scientific Advisory Board (vědecký poradní sbor) výzkumu European Social Survey
 • 2002-2005, 2009-2015: redakční rada Sociologického časopisu (vydává SoÚ AV ČR)
 • 2006- 2010: vědecká rada FF ZČU
 • 2006-2011: řídící výbor sekce Sociologické metodologie Masarykovy české sociologické společnosti
 • 2007-2009: podoborová komise 403 (Sociologie), GA ČR
 • 2007-2010: oborová rada doktorského studijního programu Politologie, FF ZČU
 • 2008-2010: redakční rada časopisu Acta FF (vydává FF ZČU)
 • 2008-2015: redakční rada časopisu Data a výzkum – SDA Info (vydává SoÚ AV ČR)
 • 2009-2011: člen panelu 404 (Sociologie, demografie, sociální geografie, mediální studia), GA ČR
 • 2013-2017: člen (2014-2015 předseda) panelu 404 (Sociologie, demografie, sociální geografie, mediální studia), GA ČR
 • 2000-dosud: Výbor pro výzkum sociální stratifikace a mobility (RC 28) Mezinárodní sociologické asociace (International Sociological Association, ISA)
 • 2006-dosud: Masarykova česká sociologická společnost
 • 2007-dosud: přípravný řídící výbor sekce Sociologie rodiny Masarykovy české sociologické společnosti
 • 2008-dosud: oborová rada doktorského studijního programu Sociologie, FSV UK
 • 2012-dosud: Americká asociace pro populační studia (Population Association of America)
 • 2014-dosud: Evropská asociace pro populační studia (European Association for Population Studies, EAPS)
 • 2015-dosud: Council of Partners, Generations and Gender Programme
 • 2016-dosud: Scientific Advisory Board of the Czech Social Science Data Archive, Czech Academy of Sciences
 • 2022-dosud: člen redakční rady, European Journal of Population
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2013: Best poster award, Population Association of America annual conference
 • 2005: Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa na akademický rok 2005/2006
 • 2005: Honorable Mention, Reihnhard Bendix Prize, Historical/Comparative Section of the American Sociological Association
 • 1999: Grant Fulbrightovy komise v Praze pro postgraduální studium ve Spojených státech (1999-2000)
Vybrané publikace
 • ZVONÍČEK, Tomáš, Martin KREIDL a Petr FUČÍK. Partnership Satisfaction and Conflict among Czech Couples during the Pandemic-related Employment Insecurity. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2023, roč. 20, č. 1, s. 65-87. ISSN 1214-813X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SOC2022-20990. article - open access info
 • TRÁVNÍČKOVÁ, Marcela a Martin KREIDL. Stabilita koresidenčních partnerství po narození prvního dítěte : zesílil po roce 1989 „ochranný efekt manželství“? Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2023, roč. 59, č. 1, s. 3-30. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/csr.2023.001. článek - open access info
 • KREIDL, Martin a Zuzana ŽILINČÍKOVÁ. Adult children’s union type and contact with mothers : A replication. Demographic Research. Rostock: Max Planck Institute, 2023, roč. 48, May, s. 641-680. ISSN 1435-9871. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2023.48.23. article - open access info
 • KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Partnership satisfaction in Czechia during the COVID-19 pandemic. Demographic Research. Rostock: Max Planck Institute, 2023, roč. 49, October, s. 635-650. ISSN 1435-9871. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2023.49.24. article - open access info
 • SLADKÁ, Dominika a Martin KREIDL. Práce z domova, konflikty mezi prací a rodinou a kvalita partnerství v době pandemie covidu-19. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2022, roč. 58, č. 4, s. 373-399. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/csr.2022.024. článek - open access info
 • KREIDL, Martin a Zuzana ŽILINČÍKOVÁ. How Does Cohabitation Change People’s Attitudes toward Family Dissolution? European Sociological Review. Oxford: Oxford University Press, 2021, roč. 37, č. 4, s. 541-554. ISSN 0266-7215. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/esr/jcaa073. URL info
 • TRÁVNÍČKOVÁ, Marcela a Martin KREIDL. Slábne v ČR mezigenerační přenos rozvodu? Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2021, roč. 57, č. 5, s. 531-555. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/csr.2021.041. URL info
 • KREIDL, Martin. Sociologie v generační perspektivě. Pohled Martina Kreidla. Online. In Sociologický bulletin. 2020. ISBN 978-80-907682-3-9. URL info
 • ŽILINČÍKOVÁ, Zuzana a Martin KREIDL. Grandparenting after divorce : Variations across countries. Advances in Life Course Research. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 38, December, s. 61-71. ISSN 1040-2608. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.alcr.2018.08.003. článek info
 • KREIDL, Martin a Zuzana ŽILINČÍKOVÁ. Gender Gap in Repartnering. Discussion paper. Berlin: Max Planck Society for the Advancement of Science, 2018, Neuveden, č. 10, s. 20-25. ISSN 2512-6172. web časopisu č.10/2018 info
 • KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ a Barbora HUBATKOVÁ. Parental Separation and Children’s Education in a Comparative Perspective : Does the Burden Disappear When Separation Is More Common? Demographic Research. Rostock: Max-Planck-Institut fur Demografische Forschung, 2017, roč. 36, January, s. 73-110. ISSN 1435-9871. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2017.36.3. URL info
 • MORÁVKOVÁ, Hana a Martin KREIDL. Partnerské dráhy prvorodiček bez partnera ve společné domácnosti. Sociologický časopis. Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 4, s. 565-591. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/00380288.2017.53.4.358. URL info
 • KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Rising Rates of Cohabitation and the Odds of Repartnering : Does the Gap between Men and Women Disappear? Journal of Divorce & Remarriage. Routledge, 2017, roč. 58, č. 7, s. 487-506. ISSN 1050-2556. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1343580. URL info
 • ŽELEZNÁ, Lada a Martin KREIDL. Mobilita mezi zaměstnaností a nezaměstnaností u starších pracovníků v ČR. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 2016, roč. 52, č. 4, s. 505-533. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/00380288.2016.52.4.270. URL info
 • LAKOMÝ, Martin a Martin KREIDL. Full-time versus part-time employment: Does it influence frequency of grandparental childcare? European Journal of Ageing. 2015, roč. 12, č. 4, s. 321-331. ISSN 1613-9372. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10433-015-0349-9. URL info
 • KREIDL, Martin. Intergenerational Effects of Parental Divorce on Children’s Educational Attainment and Partnership Formation. In Zvaná přednáška na kolokviu Vídeňského demografického institutu, Vídeň, VID, 27. 3. 2014. 2014. info
 • KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Does co-residence with grandparents reduce the negative association between sibship size and reading test scores? Evidence from 40 countries. Research in Social Stratification and Mobility. 2014, roč. 38, December 2014, s. 1-17. ISSN 0276-5624. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.rssm.2014.04.001. URL info
 • KREIDL, Martin a Lucie MORAVCOVÁ. Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství? Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, roč. 11, č. 2, s. 101-122. ISSN 1214-813X. URL info
 • KREIDL, Martin, Harry GANZEBOOM a Donald TREIMAN. How do occupational returns to education vary by context? In Zvaná přednáška na Katedře sociologie. Svobodná univerzita v Amsterdamu, 18. června 2013. 2013. info
 • HUBATKOVÁ, Barbora, Martin KREIDL, Martina ŠTÍPKOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Vliv rozvodu na vzdělanostní šance dětí. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013, s. 178-193. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. URL info
 • KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Partnerské dráhy po rozvodu. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013, s. 146-177. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. URL info
 • KREIDL, Martin. Trendy ve vzdělanostní stratifikaci vstupu do manželství. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013, s. 113-128. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. URL info
 • KREIDL, Martin a Martina ŠTÍPKOVÁ. Postavení nesezdaných soužití v tranzici do dospělosti. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013, s. 73-94. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. URL info
 • KREIDL, Martin a Martina ŠTÍPKOVÁ. Výskyt a načasování nesezdaných soužití v současné ČR. Demografie. Praha, 2012, roč. 54, č. 2, s. 120-137. ISSN 0011-8265. info
 • KREIDL, Martin. The Dual Role of Secondary School Re-entry in Socialist Countries. In Zvaná přednáška na konferenci “Economic Transformation and Social Stratification in Comparative Perspectives” RC28 Mezinárodní sociologické asociace, Hong Kong University of Science and Technology/Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, 10. – 13. května 2012. 2012. info
 • ČAPKOVÁ, Klára a Martin KREIDL. Měření struktury původní rodiny ve stratifikačním výzkumu: současná praxe a žádoucí postupy. Data a výzkum - SDA Info. 2012, roč. 6, č. 1, s. 5-25. ISSN 1802-8152. URL info
 • HIRSCHOVÁ, Marta a Martin KREIDL. Vliv počtu sourozenců na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost v ČR. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 2012, roč. 48, č. 4, s. 697-735. ISSN 0038-0288. URL info
 • KREIDL, Martin. Educational Stratification of Marriage Entry under Different Political and Economic Regimes: Evidence from the Czech Republic during the Second Half of the 20th Century. Population Review. 2012, roč. 51, č. 2, s. 151-178. ISSN 1549-0955. URL info
 • ŠTÍPKOVÁ, Martina a Martin KREIDL. Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. 2011, roč. 47, č. 3, s. 531-564. ISSN 0038-0288. URL URL info
 • KREIDL, Martin. Survey Research. Washington: CQ Press, 2010, 2000 s. sv. 5. ISBN 978-1-933116-44-0. URL info
 • KREIDL, Martin. Statistical Analysis. Washington: CQ Press, 2010, 2000 s. vol.5. ISBN 978-1-933116-44-0. URL info
 • KREIDL, Martin. Dochází v ČR ke konvergenci hodnotového profilu lidí žijících v manželství a nesezdaném soužití? Sociální studia. Brno: FSS MU, 2010, roč. 7, č. 4, s. 85-100. ISSN 1214-813X. info
 • KREIDL, Martin a Martina ŠTÍPKOVÁ. Jaký byl vliv složení populace rodiček na zdraví novorozenců v ČR mezi roky 1992 a 2004? Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4/2009. 2009, roč. 4/2009. info
 • KREIDL, Martin. Přihlížejí voliči i ve druhém kole senátních voleb k osobnostním charakteristikám kandidátů? Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 3/2009. 2009, roč. 3/2009. info
 • KREIDL, Martin. Je volební chování v prvním kole senátních voleb ovlivněno vlastnostmi kandidátů? Ilustrace použití modelu diskrétní volby na datech z výběrového šetření. Evropská volební studia. Institut pro srovnávací politologický výzkum, 2009, roč. 4, s. 109-123. ISSN 1801-6545. info
 • KALVAS, František, Martin KREIDL, Jan VÁNĚ a Martina ŠTÍPKOVÁ. Modelování panelových dat s dichotomickou závisle proměnnou: obecné principy a ilustrace v programu STATA. Data a výzkum - SDA Info. 2009, roč. 3, s. 96-123. info
 • KREIDL, Martin. Vývoj výběrového párování v posledních dvaceti letech indikuje uzavírání sociální struktury české společnosti. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2009, roč. 45, s. 1099-1106. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Je možné doložit efekt jedné proměnné na druhou analýzou dvou případů? K srovnávací metodologii s malým počtem komparovaných případů. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2009, roč. 45, s. 1038-1044. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin a Lucie HOŠKOVÁ. Strategie měření socioekonomického statusu a zdraví v sociologických publikacích. Data a výzkum. AV ČR, Sociologický ústav, 2008, roč. 2, s. 131-154. ISSN 1802-8152. info
 • KREIDL, Martin. Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami? Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2008, roč. 44, s. 55-85. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Cesty ke vzdělání. Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu. Plzeň: Nakladatelství ZČU, 2008. info
 • KALVAS, František a Martin KREIDL. Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností? Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2007, č. 43, s. 333-360. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Návrat ke studiu v socialismu: sponzorovaná mobilita nebo druhá šance? Sociológia/Slovak Sociological Review. 2007, roč. 39, s. 95-118. info
 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary between 1988 and 2000. European Sociological Review. Oxford University Press, 2006, roč. 22, s. 309-322. ISSN 0266-7215. info
 • KREIDL, Martin. Socialist Egalitarian Policies and Education Inequality in Central Europe after World War II. Sociológia/Slovak Sociological Review. 2006, roč. 38, s. 199-220. info
 • HAMPLOVÁ, Dana a Martin KREIDL. Globalization and men’s occupational mobility in the Czech republic in the 1990’s. In Hans-Peter Blossfeld, Melinda Mills a Fabrizio Bernardi. Globalization, Uncertainty and Men’s Careers: An International Comparison. Cheltenham: Edward Elgar Press, 2006, s. 275- 302. info
 • KREIDL, Martin. Zhodnocení vlivu práce výzkumných agentur na konstruktovou validitu škál. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2005, roč. 41, s. 103-123. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Politics and Secondary School Tracking in Socialist Czechoslovakia, 1948- 1989. European Sociological Review. Oxford University Press, 2004, roč. 20, s. 123-139. ISSN 0266-7215. info
 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Has the Post-Communist Transformation Led to an Increase in Educational Homogamy in the Czech Republic after 1989? Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2004, roč. 40, s. 297-318. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Přehled základních přístupů k empirickému hodnocení kvality měření v sociálních vědách. In Jindřich Krejčí. Kvalita výzkumů volebních preferencí. Praha: SoÚ AV ČR, 2004, s. 87- 96. info
 • KREIDL, Martin. Porovnání práce výzkumných agentur na základě srovnání validity standardizovaných měřicích instrumentů. In Jindřich Krejčí. Kvalita výzkumů volebních preferencí. Praha: SoÚ AV ČR, 2004, s. 119- 130. info
 • KREIDL, Martin. Jak změřit přesnost měření. SDA Info. 2004. info
 • KREIDL, Martin. Trendy ve výběru střední školy v socialistickém Československu. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2002, roč. 37, s. 565-592. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Sponzorovaná vzdělanostní mobilita v socialistickém Československu - problém dalšího vzdělávání učňů v letech 1948- 1989. In Zdena Mansfeldová a Milan Tuček. Současná česká společnost. Praha: SoÚ AV ČR, 2002, s. 175- 195. info
 • MATĚJŮ, Petr a Martin KREIDL. Rebuilding Status Consistency in a Post-Communist Society. The Czech Republic 1991- 1997. Innovation. 2001, roč. 14, s. 17-34. info
 • KREIDL, Martin. Postoje k nerovnostem, legitimita a sociální zkušenost v období transformace. Sociológia. 2001, roč. 33, s. 135-162. info
 • KREIDL, Martin. Panelový výzkum příjmové dynamiky (Panel Study of Income Dynamics). SDA Info. 2001, roč. 3, s. 1-4. ISSN 1212-995X. info
 • VÁNĚ, Jan a Martin KREIDL. Přehled výzkumů mapujících religiozitu v ČR po r. 1989. SDA Info. 2001, roč. 3, 3-4, s. 1-5. ISSN 1212-995X. info
 • KREIDL, Martin a Klára VLACHOVÁ. Rise and Decline of Right-Wing Extremism in the Czech Republic in the 1990s. Czech Sociological Review. 2000, roč. 8, s. 69-91. info
 • KREIDL, Martin. Perceptions of Poverty and Wealth in Western and Post-communist Countries. Social Justice Research. 2000, roč. 13, s. 151-176. info
 • KREIDL, Martin. Změny v percepci životního úspěchu, bohatství a chudoby. In Petr Matějů a Klára Vlachová. Nerovnosti, spravedlnost a politika. Česká republika 1991-1998. Praha: SLON, 2000, s. 191-224. info
 • MATĚJŮ, Petr a Martin KREIDL. Obnova vnitřní konzistence sociálně-ekonomického statusu. In Petr Matějů a Klára Vlachová. Nerovnosti, spravedlnost a politika. Česká republika 1991-1998. Praha: SLON, 2000, s. 17- 36. info
 • KREIDL, Martin. Americký výzkumný program "General Social Survey". SDA Info. 2000, roč. 2, č. 2, s. 1-6. info
 • KREIDL, Martin. Zločin a trest v současné americké společnosti. SDA Info. 2000. info
 • MATĚJŮ, Petr a Martin KREIDL. Vývoj statusové konzistence v České republice 1991- 1999. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 1999, roč. 35, s. 269-292. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Changes in the perception of Poverty and Wealth: Czech republic between 1991- 1995. Czech Sociological Review. 1998, roč. 6, s. 73-97. info
 • KREIDL, Martin. Mertonův pokus o rehabilitaci sociologie jako vědy. S-Obzor. 1995, roč. 4, s. 91-93. info

3. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.