prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

děkan Fakulty sociálních studií


kancelář: 2.12
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3019
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 9. 2007
Datum ukončení řízení 1. 2. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994 - 2006
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 12. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h.c. (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 1. 2008
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 10. 3. 2017
Datum ukončení řízení 14. 6. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 5. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Členové prof. Pavel Ambros, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Prof. Dr. Uwe Backes (Institut politických věd Technické univerzity v Drážďanech)
prof. Miloš Havelka, CSc. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze,)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 6. 2017
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 17. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.