prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

děkan Fakulty sociálních studií


kancelář: 2.12
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3019
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., narozen 20. 2. 1978 v Šumperku, ženatý, 2 dcery
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • děkan
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • prof. - 2018: obor politologie, Masarykova univerzita;
 • doc. - 2008: obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity;
 • Ph.D. - 2004: obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity;
 • PhDr. - 2001: obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity;
 • Mgr. - 2001: obory historie a politologie, Filosofická fakulta a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • od 2019: děkan a profesor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity;
 • 2008-2019: Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, docent, profesor, vedoucí;
 • 2005-2008: Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, odborný asistent;
 • 2002-2004: Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, asistent;
 • 2001-2003: Centrum pro studium demokracie a kultury, odborný pracovník;
 • 2001-2002: Katedra společenských věd Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně, odborný asistent
Pedagogická činnost
 • moderní česká politika;
 • komunální politika;
 • vztah státu a církví.
Řešené granty
 • Český antiklerikalismus 1848-1948 (GA ČR, hlavní řešitel);
 • Dějiny přijímání Druhého vatikánského koncilu v českých zemích (GA ČR, hlavní řešitel);
 • Česká komunální politika - tranzice a konsolidace (GA ČR, hlavní řešitel);
 • Občanský průkaz 4.0 (OPVVV, spoluřešitel);
 • Biography and the Performance of Politicians in the Czech Republic and Slovakia (GA ČR, spoluřešitel);
 • Kvalita demokracie (GA ČR, spoluřešitel);
 • Kraje a města 2.0 - zefektivnění role regionů a municipalit v rozhodovacím procesu Evropské unie (TA ČR, spoluřešitel);
 • Nedemokratické politické systémy v postkomunistickém areálu (GA ČR, odborný spolupracovník)
Akademické stáže
 • říjen - listopad 2013: IDC Herzliya, Israel;
 • listopad 2001 - leden 2002: Institut für Politikwissenschaft, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Universitní aktivity
 • od 2022: člen Vědecké rady UK;
 • od 2021: člen Vědecké rady UP;
 • od 2020: člen Vědecké rady ESF MU;
 • od 2019: člen Vědecké rady MU;
 • od 2015: člen Vědecké rady FSS MU;
 • od 2012: člen oborové rady politologie, FSS MU;
 • 2017-2019: člen Rady pro vnitřní hodnocení MU;
 • 2015-2019: stálý host jednání Vedení MU;
 • 2015-2019: předseda a člen Akademického senátu MU;
 • 2014-2018: člen Vědecké rady FSV UK;
 • 2006-2008: předseda Akademického senátu FSS MU
Mimouniversitní aktivity
 • od 2015: předseda správní rady Nadace Karla staršího ze Žerotína;
 • 2014-2019: předseda dozorčí rady Centra pro studium demokracie a kultury, o.p.s.;
 • od 2013: editor časopisu Kontexty;
 • 2008-2013: člen Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů;
 • od 2008-2016: člen redakční rady časopisu Církevní dějiny;
 • 2005-2017: člen redakční rady časopisu Evropská volební studia;
 • od 2004: člen Školské rady Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov;
 • 2003-2013: výkonný ředitel Centra pro studium demokracie a kultury;
 • od 2002: člen Zastupitelstva obce Bludov, předseda Komise školské, kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov;
 • od 2000: vůdce Jesenické lesní školy Junáka;
 • 1998-2013: vedoucí skautského střediska Bludov.
Ocenění vědecké a pedagogické práce
 • Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti společenských a humanitních věd (2017)
Vybrané publikace
 • BALÍK, Stanislav. Dřímal Karel. In Jan Stříbrný a kol. Mučedníci a oběti pro Krista : Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století. 1. vyd. Praha: Karmelitánské nakladatelství, Academia, 2023, s. 44-47. ISBN 978-80-7566-392-4. info
 • ŠENKÝŘOVÁ, Barbora a Stanislav BALÍK. Could a Referendum Change the Local Party System? Discussion of the Referendum’s Consequences in the Context of Cleavages. Politics in Central Europe. De Gruyter Open, 2022, roč. 18, č. 1, s. 111-127. ISSN 1801-3422. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/pce-2022-0005. článek - open access info
 • DVOŘÁK, Petr a Stanislav BALÍK. Municipalities without elected councils : Causes of insufficient fulfilment of candidate lists in some municipalities in local elections in 2018. Politics in Central Europe. Sciendo (De Gruyter Open), 2021, roč. 17, č. 1, s. 57-82. ISSN 1801-3422. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/pce-2021-0003. article - open access info
 • BALÍK, Stanislav. Tschechiens Regionen Ein ostmitteleuropäischer Vergleich. Osteuropa. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2021, roč. 71, 4-6, s. 131-146. ISSN 0030-6428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.35998/oe-2021-0030. URL info
 • BALÍK, Stanislav. Severomoravská mikrohistorie – splétání narativů při analýze vývoje sídelního prostoru / A North Moravian microhistory – the merging of narratives in an analysis of the development of a settlement area. In Hanuš, Jiří a Suk, Jiří (eds.). Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpretation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 97-109. Masaryk university contributions to history, vol. 1. ISBN 978-80-210-9864-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9865-2021. info
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Political science in the Czech Republic in the time of pandemic. Online. In Zukowski, Arkadiusz, Maciej Hartlinski and Miro Haček, eds. Political science in Central Europe in the time of pandemic. Olsztyn: Institute of Political Science, University of Warmia and Mazury, 2021, s. 21-31. ISBN 978-83-66259-34-8. info
 • BALÍK, Stanislav a Petr FIALA. Československé volby 1935 a dolní parlamentní komora : rozdíly mezi poslanci pročeskoslovenských a antisystémových stran? Historický časopis. Slovak Academic Press, 2020, roč. 68, č. 2, s. 291-312. ISSN 0018-2575. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.2.5. článek - open access Web časopisu info
 • BALÍK, Stanislav. Giovanni Paolo II e i comunisti cecoslovacchi. In Jan Mikrut. Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa. Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005) e le Chiese in Europa centro-orientale. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyła. Volume I. 1. vyd. Verona: Gabrielli editori, 2020, s. 181-200. Storia della Chiesa in Europa centro-orientale, 7. ISBN 978-88-6099-444-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Die Staatspartei der Tschechoslowakei. In Backes, Uwe; Heydemann, Günther; Vollnhals, Clemens. Staatssozialismen im Vergleich : Staatspartei – Sozialpolitik – Opposition. 1. auflage. Gőttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, s. 135-149. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts fűr Totalitarismusforschung, Band 64. ISBN 978-3-525-37077-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13109/9783666370779.135. info
 • BUREŠOVÁ, Barbora a Stanislav BALÍK. Kdo jsou iniciátoři místních referend v ČR? Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 11, č. 2, s. 18-38. ISSN 1804-1302. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/1803-8220/30_2018. článek - open access info
 • BALÍK, Stanislav. Local corruption in the Czech Republic : Does size matter? In Jonathan Mendilow, Éric Phélippeau (eds.). Political Corruption in a World in Transition. Wilmington: Vernon press, 2019, s. 123-137. Series in politics. ISBN 978-1-62273-332-3. info
 • BALÍK, Stanislav. Rio Preisner a teoretická reflexe totalitarismu. In Jiří Hanuš. Kritik moderního světa : Rio Preisner 1925-2007. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, s. 113-125. ISBN 978-80-7325-443-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Od Markrabiny na Prostřední hora : Atlas historických bludovských map. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 123 s. ISBN 978-80-7325-458-2. web nakladatele info
 • SPÁČ, Peter, Petr VODA, Stanislav BALÍK a Michal PINK. Politika vykrmování na regionální úrovni : Případ dotací pro obce ve Středočeském kraji. Sociologický časopis. Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2018, roč. 54, č. 4, s. 499-528. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/00380288.2018.54.4.412. článek info
 • VODA, Petr, Petra SVAČINOVÁ, Andrea SMOLKOVÁ a Stanislav BALÍK. Local and more local : Impact of size and organization type of settlement units on candidacy. Political Geography. Elsevier, 2017, roč. 59, July, s. 24-35. ISSN 0962-6298. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.02.010. URL info
 • BALÍK, Stanislav. Sacerdoti giustiziati, imprigionati, incarcerati, scacciati dalľ altare. In Jan Mikrut. Testimoni della fede : Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista. 1. vyd. Verona: Gabrielli editori, 2017, s. 221-238. Storia della Chiesa in Europa centro-orientale. ISBN 978-88-6099-321-2. info
 • BALÍK, Stanislav. Vliv podoby exekutivní koalice na následné volební výsledky. Česká komunální politika v letech 1994 – 2014 jako výzkumné pole. Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 49, č. 1, s. 37-54. ISSN 0049-1225. URL info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Jan HOLZER, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Czech Politics : From West to East and Back Again. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017, 278 s. ISBN 978-3-8474-0585-6. web nakladatele info
 • BALÍK, Stanislav. Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is the Depolitization Real? Sociální studia. Masarykova univerzita, 2016, roč. 13, č. 1, s. 73-85. ISSN 1214-813X. URL info
 • BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Lukáš FASORA a Marek VLHA. Der tschechische Antiklerikalismus. Quellen, Themen und Gestalt des tschechischen Antiklerikalismus in den Jahren 1848-1938. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2016, 549 s. Religionsgeschichte, Band 1. ISBN 978-3-643-50732-7. info
 • BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. The development and transformation of the Czech party system after 1989. Acta Politologica. Univerzita Karlova, 2016, roč. 8, č. 2, s. 103-117. ISSN 1803-8220. URL info
 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 223 s. Politologická řada, sv. č. 60. ISBN 978-80-7325-417-9. info
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Undemokratische Regime: Theoretische Verortung und Fallbeispiele. 1. vyd. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2015, 187 s. mimo edice. ISBN 978-3-8474-0728-7. info
 • BALÍK, Stanislav, Petr GONGALA a Kamil GREGOR. Dvacet let komunálních voleb v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2015, 159 s. Politologická řada, 53. ISBN 978-80-7325-381-3. info
 • BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ a Marek VLHA. Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938. 1. vyd. Praha: Argo, 2015, 500 s. Historické myšlení, 69. ISBN 978-80-257-1373-0. info
 • BALÍK, Stanislav. Rozmanitost kněžských typů v díle Jindřicha Šimona Baara. In Jiří Hanuš a kol. "Služebníci neužiteční": kněžská identita v českých zemích ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 188-222. mimo edice. ISBN 978-80-7325-378-3. info
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. 1. vyd. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014, 277 s. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6. info
 • BALÍK, Stanislav. The Second Vatican Council and the Czechoslovak State. Religion, State and Society. Oxford: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, roč. 41, č. 1, s. 5-17. ISSN 0963-7494. URL info
 • BALÍK, Stanislav. Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 272 s. Historia Ecclesiastica, 16. ISBN 978-80-7325-315-8. info
 • BALÍK, Stanislav a Otto EIBL. Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století. Sociální studia. 2013, roč. 10, č. 3, s. 107-131. ISSN 1214-813X. info
 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0. info
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncil a české země. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, 279 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-268-7. info
 • BALÍK, Stanislav. Studie ke komunálním volbám 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 138 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-5854-5. info
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2. přepracované. Praha: Dokořán, 2012, 216 s. edice bod. ISBN 978-80-7363-266-3. info
 • BALÍK, Stanislav, Vlastimil HAVLÍK, Vratislav HAVLÍK, Jakub KMEŤ a Petra SVAČINOVÁ. Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010). Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2011, 264 s. Monografie 39. ISBN 978-80-210-5537-7. info
 • BALÍK, Stanislav. Christianizace z českých zemí, především ve druhé polovině 20. století. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2011, s. 324-339. Země a kultura ve střední Evropě. ISBN 978-80-86488-77-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Samt und sanft - wohin man auch schaut: Die so genannte "samtene" Revolution in der Tschechoslowakei. In Akteure oder Profiteure? Die demokratische Opposition in den ostmitteleuropaeischen Regimeumbruechen 1989. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2010, s. 183-202. Politische Kultur in den neuen Demokratien Europas. ISBN 978-3-531-15576-0. info
 • BALÍK, Stanislav. Skauting v Bludově. 1. vyd. Brno: Studio Arx, 2010, 108 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-07-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Neuskutečněné předčasné volby 2009. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 39-68. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3. info
 • BALÍK, Stanislav a Ondřej CÍSAŘ. České veřejné politiky. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 11-27. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • BALÍK, Stanislav a Dominika JÁGEROVÁ ONDRÁČKOVÁ. Církevní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 72-112. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • BALÍK, Stanislav. Školská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 505-540. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Ewa K. CZACZKOWSKÁ, Stanislava VODIČKOVÁ, Pál HATOS, Peter ŠTURÁK, Aleš OPATRNÝ, Andrzej GRAJEWSKI, Csaba SZABÓ a Jaroslav ŠEBEK. Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, 203 s. Historie. ISBN 978-80-7325-225-0. info
 • FIALA, Petr a Jiří NANTL. Vysokoškolská a výzkumná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 541-576. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • BALÍK, Stanislav. Katolická církev v českých zemích a její reakce na události roku 1989. In MAČALA, Pavol, Pavel MAREK a Jiří HANUŠ. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 628-635. ISBN 978-80-7325-218-2. info
 • BALÍK, Stanislav. Politická a stranická stabilita obecních orgánů 1990-2010. Případová studie obcí okresu Šumperk. Acta politologica. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, roč. 2., 3., s. 17-29. ISSN 1803-8220. URL info
 • BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Axis Mentality - Ideology in Post-Communist Non-Democratic Regimes. In BACKES, Uwe, Tytus JASKULOWSKI a Abel POLESE. Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa. první. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, s. 101-106. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts, 37. ISBN 978-3-525-36911-1. info
 • BALÍK, Stanislav. Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 198 s. Politologická řada, č. 29. ISBN 978-80-7325-174-1. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Weak Opposition Takes Power: Czechoslovakia 1989-1990. In Autoritarismus in Mittel- und Osteuropa. 1. vydání. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009, s. 86-108. 1. ISBN 978-3-531-16845-6. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej. 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009, 237 s. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0. info
 • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, 250 s. Politologie, 1. ISBN 978-80-247-2908-4. info
 • BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Teorija i praktyka perechodu do demokratiji. In Uspišnyj šljach. Demokratija, hromaďans´ke suspiľstvo, transformacija i intehracija Jevropy. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 39-45. mimo řady. ISBN 978-80-7325-204-5. info
 • BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 387 s. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Lubomír KOPEČEK. Czechoslovakia in 1989 - a case of successful transition. Totalitarismus und Demokratie. Göttingen, 2008, roč. 5, č. 1, s. 19 - 42, 23 s. ISSN 1612-9008. info
 • BALÍK, Stanislav. Brněnská diecéze v čase komunistické totality. In NEŠPOR, Petr a Jaroslava DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777-2007. 1. vyd. Brno: Studio Arx, Biskupství brněnské, 2008, s. 59-82. mimo edice. ISBN 978-80-86665-04-7. info
 • BALÍK, Stanislav a Stanislav st. BALÍK. Bludovská škola v letech 1657-2008. 1. vyd. Bludov; Brno: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov; Studio Arx, 2008, 178 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-05-4. info
 • BALÍK, Stanislav. Kulturní boj v českých zemích a politický katolicismus. In MAREK, Pavel. Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 79-92. Politika a náboženství, 6. ISBN 978-80-7325-152-9. info
 • BALÍK, Stanislav. Erfolgsbedingungen neuer Parteien in der Tschechischen Republik. In VEEN, Hans Joachim a Ulrich MÄHLERT. Parteien in jungen Demokratien. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2008, s. 101-112. Europäische Diktaturen und ihre Überwindung. ISBN 978-3-412-20180-7. info
 • BALÍK, Stanislav. Komunistická strana Čech a Moravy a krajské volby 2004. In ŠARADIN, Pavel. Krajské volby v České republice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 159-177. Učebnice. ISBN 80-244-1555-0. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Linz Revisited: Theory of Non-Democratic Regimes in Post-Transition Era. In Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts. Warsaw: OSW Warsaw, 2007, s. 36. ISBN 83-903109-2-9. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistické nedemokratické režimy. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 223 s. Politologická řada - č. 25. ISBN 978-80-7325-128-4. info
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 402 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-130-7. info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 184 s. Monografie, č. 9. ISBN 978-80-210-4250-6. info
 • KYLOUŠEK, Jakub a Stanislav BALÍK. Srovnání výsledků krajských voleb 2004. In KYLOUŠEK, Jakub a Stanislav BALÍK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006, s. 220-233. ediční řada Studie, svazek č. 38. ISBN 80-210-3880-2. info
 • BALÍK, Stanislav. Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců: Volební podpora KSČ a KSČM v prostoru dnešního Olomouckého kraje v období 1929-1935 a 1996-2002. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2006, I, č. 1, s. 38-60. ISSN 1801-6545. URL info
 • BALÍK, Stanislav. Gosudarstvennoje upravlenije i samoupravlenije. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 112-138. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3. info
 • BALÍK, Stanislav. Politika vedená z bludovské fary - P. František Alois Ermis. In HANUŠ, Jiří a Pavel MAREK. Osobnosti v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 104-121. Historie. ISBN 80-7325-097-7. info
 • BALÍK, Stanislav. KSČM v reálné politice. In Hrozba komunismu? 1. vyd. Praha: Senát Parlamentu ČR, 2006, s. 33-40. ISBN 80-239-7646-X. info
 • BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Czechoslovakia in the Year 1956: the Roots of the Silence and the Distance. In CATANUS, Dan a Vasile BUGA. Putere si societate. Lagarul comunist sub impactul destalinizarii 1956. 1. vyd. Bukurešť: Academia Romana - Institutul National Pentru Studiul Totalitarismului, 2006, s. 86-108. Colectia Studii. ISBN 973-7861-13-2. info
 • BALÍK, Stanislav. Regionální a komunální rovina českého stranicko-politického systému - předběžná bilance. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, s. 126-135. Sborníky č. 29. ISBN 80-210-4161-7. info
 • BALÍK, Stanislav. Typologie exekutivních koalic v českém prostředí. In CABADA, Ladislav. Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 53-67. mimo edice. ISBN 80-7380-004-7. info
 • BALÍK, Stanislav. Politické strany a komunální volby v Brně 1989-2006. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006, s. 91-111. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Debata o hybridních režimech. Stručná rekapitulace pokusu o paradigmatickou změnu. Politologická revue. Praha: CSPV, 2006, XII, č. 2, s. 5-29. ISSN 1211-0353. info
 • BALÍK, Stanislav. Skaut-junák. Velen Fanderlik. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 451-466. Historie. ISBN 80-7325-105-1. info
 • BALÍK, Stanislav. Az 1956-os események mint a poszt-totalitárius átmenet mérföldkövel? Prágai Tükör. Praha, 2006, XIV., č. 5, s. 30-34. ISSN 1210-3853. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Komunistická strana Československa. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl: Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005, s. 1243-1270. mimo edice. ISBN 80-7239-179-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Al-idára 'l-`áma wa 'l-idára 'dh-dhátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005, s. 96-115. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6. info
 • BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe. In BUDIL, Ivo. Totalitarismus. 1. vyd. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, 2005, s. 10-23. ISBN 80-903412-3-3. info
 • BALÍK, Stanislav. Modely exekutivních koalic na komunální úrovni. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, s. 26-39. ISBN 80-210-3865-9. info
 • BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 366-388. ISSN 1212-7817. URL info
 • BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817. info
 • BALÍK, Stanislav. Čeští katoličtí intelektuálové a nedemokratické režimy. In KUBÍČEK, Tomáš a Jan WIENDL. Víra a výraz. Sborník z konference "...bývalo u mne zotvíráno...". Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. 1. vyd. Brno: Host, 2005, s. 174-188. mimo řady. ISBN 80-7294-163-1. info
 • BALÍK, Stanislav. Institucionální stránka krajské politiky. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, s. 13-27. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2. info
 • BALÍK, Stanislav. Communist Party of Bohemia and Moravia and its Attitude towards own history. In KOPEČEK, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005, s. 140-149, 9 s. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0. info
 • BALÍK, Stanislav. Metodologie výzkumu komunální politiky. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: ISPO - CDK, 2005, s. 163-175. ISBN 80-7325-074-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Křesťanství a Evropa: bitvy marné a zbytečné. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, s. 65-70. Politika a náboženství, 2. ISBN 80-7325-071-3. info
 • BALÍK, Stanislav. Vztah státu a územní samosprávy v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2005, s. 197-211. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0. info
 • BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. Brno: CDK, 2004, 200 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-031-4. info
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004, 168 s. Edice Bod. ISBN 80-86569-89-6. info
 • BALÍK, Stanislav. Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. In FAJMON, Hynek. Cesta České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, s. 96-109, 13 s. ISBN 80-7325-045-4. info
 • BALÍK, Stanislav. Triumf pravicových regionálních politiků. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II. (XV.), č. 9, s. 15-20. ISSN 1214-0899. info
 • BALÍK, Stanislav. Hl. Cyrill und Method. In OLBERT, Franz. Patrone Europas. 1. vyd. München: Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V., 2004, s. 129-148. mimo edice. ISBN 3-9800815-2-4. info
 • BALÍK, Stanislav. Debata nad podobou nejnižší úrovně veřejné správy ve Spolkové republice Německo. In FIALA, Vlastimil a Blanka ŘÍCHOVÁ. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Moneta - FM, 2003, s. 73-83. mimo edice. ISBN 80-900965-7-3. info
 • BALÍK, Stanislav. Póly a polarita komunálních velkoměstských stranických soustav v České republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, X., č. 2, s. 132-140. ISSN 1211-3247. info
 • BALÍK, Stanislav. Totalitní a autoritativní režimy. In KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003, s. 259-284. 16. ISBN 80-210-3036-4. info
 • BALÍK, Stanislav. Komunální volby v České republice v roce 2002. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003, 143 s. Ediční řada Studie, svazek č. 28. ISBN 80-210-3211-1. info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 180 s. Monografie, svazek č. 9. ISBN 80-210-3307-X. info
 • BALÍK, Stanislav. Čtyři základní typy obecního uspořádání v Německu? Debata nad jejich vzájemnou konvergencí. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, IV., 1., s. 1-15. ISSN 1212-7817. info
 • BALÍK, Stanislav. Obecní volby v Německu. Zastupitelská demokracie na komunální úrovni I. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 2, s. 169-181. ISSN 1211-3247. info
 • BALÍK, Stanislav. Dolfussovo a Schusniggovo Rakousko - případová studie organicko-etatistického autoritativního režimu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, roč. 4, 2-3, s. 1-15. ISSN 1212-7817. info
 • BALÍK, Stanislav. Církevní procesy v olomoucké arcidiecézi. In Církevní procesy padesátých let. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 199-242. mimo edice. ISBN 80-7192-797-X. info
 • BALÍK, Stanislav. Postaveno ku cti a slávě Boží. Bludovské kapličky, sochy, kříže a Boží muka. Severní Morava : vlastivědný sborník (MDO). Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum, 2002, roč. 42, č. 84, s. 9-26. ISSN 0231-6323. info
 • BALÍK, Stanislav. Republika Srbsko. In FIALA, Petr, Maxmilián STRMISKA a Jan HOLZER. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2002, s. 400-419. 10. ISBN 80-210-3036-4. info
 • BALÍK, Stanislav. Tři roky svobody? Pretotalitní režim v Československu v letech 1945 - 1948. Rexter. Brno: Centrum pro bezpečnostní a strat. studia, 2002, roč. 2002, č. 00, s. 1-20. ISSN 1214-7737. URL info
 • BALÍK, Stanislav a Lubomír KOPEČEK. Slovenské volby 2002 - překročení Rubikonu? Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 4, s. 1-12. ISSN 1212-7817. info
 • BALÍK, Stanislav. Miloval jsem okrasu domu Tvého. Bludovský monstrproces v letech 1950 - 1952. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000, 99 s. mimo edice. ISBN 80-85959-69-0. URL info
 • BALÍK, Stanislav. Komunistické strany v Bělorusku. In HOLZER, Jan. Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 87-107. 15. ISBN 80-210-2353-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Lepší cesta pro naši zemi? KSČM na přelomu tisíciletí. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, roč. 7, č. 1, s. 96-106. ISSN 1211-3247. info

26. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.