doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

docent – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.56
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3877
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 1. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Obchodní politika v historické perspektivě: politická moc a zájmy státu v mezinárodní dělbě práce.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)
Mgr. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D. (Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Vysoké školy ekonomické v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 5. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Členové doc. Jozef Bátora, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. (EKF , VŠB Technická univerzita Ostrava)
doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. (FSV UK v Praze)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.